LibreOffice Danmark

Historik

LibreOffice 6.1

Generelt

 • LibreOffice 6.1 kommer med to friske nye ikontemaer: Colibre, som nu er standard i Windows og Karasa Jaga.
 • Håndtering af billeder er blevet forbedret, hvilket gør programmet hurtigere og mere responsivt. Samtidig er der kommet flere farveovergange.
 • Hjælpen er udvidet med mange nye sider.
 • Hjælpen er desuden tilgængelig online.

Tekstbehandling

 • Writers EPUB eksportfilter er forbedret, så du kan lave bedre ebøger.
 • I sidehoved og sidefod er det nu muligt direkte at indsætte sidetal og sideantal.
 • Nye overskriftstypografier som staver tal.
 • Kapiteloverskrifter kan linjedeles da det nu er muligt at anvende linjeskift som adskiller mell kapitelnummer og tekst.
 • Desuden er det nu muligt at indsætte en signaturlinje i dokumenterne.

Regneark

 • I Calc kan billeder som er indsat i celler sorteres og generelt behandles som data. Det er generelt blevet lettere at forankre billeder mere præcist i celler.
 •  Når du kæder et ark til eksterne datakilder, kan CSV-filer bruges som kilde.
 • Fremhævning af celler som med en overstregningstuch kan tilpasses fra dialogen Egenskaber.

Præsentationer og tegninger

 • I Impress og Draw er der tilføjet nye typografer og der er ryddet op i de gamle.
 • Menuerne i Draw er omorganiseret for at gøre programmet mere intuitivt.
 • En en Side-menu er tilføjet.

Databaser

 • Den interne database i LibreOffice er for øjeblikket HSQLDB. Det er besluttet at migrere til Firebird, og i denne version er Firebird implementeret som en såkaldt eksperimentiel funktion. Læs mere om projektet her: https://blog.documentfoundation.org/blog/2018/08/06/dbms-migration-in-libreoffice/

LibreOffice Online

 •   LibreOffice Online er den cloudbaserede version, og her er der tilføjet en lang række nye funktioner som bringer LibreOffice Online tættere på at være en komplet browserversion. Blandt andet er der tilføjer stavekontrol, celleformatering og udfyldning af områder. Det er nu også muligt at åbne og lukke grupper af kolonner og rækker med et enkelt klik.
 • Sidst men ikke mindst er hastigheden forbedret og sikkerheden er også forbedret

Flere informationer 

LibreOffice 6.0

Generelt

 • Et EPUB-eksportfilter er implementeret, så du nu kan gemme tekstdokumenter som e-bøger.
 • Det er nu muligt at importere QuarkXPress v3 og v4.
 • Understøttelse af OOXML er blevet forbedret, specielt for SmartArt, krydshenvisninger og ActiveX-komponenter.
 • Dialogen Indsæt specialtegner blevet forbedret med en ny søgemulighed samt en oversigt over senest brugte tegn og favorittegn. Samtidig er der tilføjet en drop-down-pil ved ikonet i værktøjslinjen, hvor du hurtigt kan tilføje specialtegn.
 • Dialogen Tilpas, hvor du kan tilpasse LibreOffice’s brugergrænseflade, er blevet mere intuitiv og brugervenlig.
 • Et helt nyt ikonsæt - Elementary – er tilføjet. Ikonsættet er oprindeligt udviklet til operativsystemet Xubuntu.
 • Hvis du ønsker at gemme et billede, som er indsat i et dokument og derefter ændret, kan du nu vælge om du vil gemme den oprindelige version eller den tilpassede version.
 • På alle operativsystemer kan du nu underskrive og kryptere ODF-dokumenter med OpenPGP.
 • TSCP-baseret klassifikation tillader nu flere forskellige klassifikationer samtidig, og i Writer kan du klassificere individuelle afsnit individuelt.
 • En del af de populære open source Noto-skrifttyper er indbygget i LibreOffice, hvilket er en konsekvens af en større unicode-implementering, hvor skrifttyper for hebræisk og arabisk også er indbygget.
 • Hjælpesystemet er forbedret og blevet mere brugervenligt, også på mobile enhed

Writer

 • Nye moderne tabeltypografier er tilføjet.
 • En drop down-liste er føjet til søgebjælken, hvor du kan vælge arten af det du søger efter (tekst, kommentar, fodnote, billede, osv.).
 • Ved brevfletning er det nu muligt a anvende en tabel i et tekstdokument som datakilde.
 • Ved brevfletning er det nu muligt at anvende en datakilde, uden at datakilden på forhånd skal være registreret som datakilde.
 • En ny formular-menu er tilføjet, hvilket gør det muligt at tilknytte interaktive formularer til dit tekstdokument.
 • Det er nu muligt at anvende opdelte sektioner inde i tabeller.
 • Brugertilpassede ordbøger kan nu tilpasses bedre, og det er muligt at knytte bøjningsregler fra eksisterende ord til egne ord i ordbogen.
 • Indsatte billeder kan roteres med valgfri rotationsvinkel, og ikke kun med 90-graders intervaller.

Regneark

 • Der er tilføjet nye funktioner for at vælge og markere ubeskyttede celler på beskyttede og ubeskyttede ark.
 • Når et ark er beskyttet, vises en lille lås på ark-fanen.
 • Ved hjælp af dialogen Filer – Eksporter… kan du nu eksportere et celleområde eller et markeret udvalg af figurer som et PNG- eller JPG-billede.
 • Nye ODF-kompatible regnearksfunktioner SØGB, FINDB og ERSTATB er tilføjet. Funktionerne anvender byte-position.

Impress

 • Der er tilføjet 10 nye flotte skabeloner.
 • Standard-præsentationsformatet er nu 16:9, som passer til brede skærme

LibreOffice Online

 • I LibreOffice Online, den cloud-baserede version af kontorpakken, er der implementeret mange forbedringer til brugergrænsefladen.
 • Profilbilleder (avatars) understøttes nu, hvilket vises i kommentarer.
 • Mange dialoger er tilføjet og opdateret, hvilket f.eks. gælder Indsæt specialtegn samt Søg og erstat.
 • Stavekontrol er tilgængelig på tværs af Writer, Calc og Impress, og statuslinjen viser sproget for det aktuelle tekstafsnit.
 • Writer har nu en vandret lineal, ligesom i PC-versionen.
 • I Calc er der føjet en boks til aktiv cellereference.
 • En grundlæggende diagramfunktion er blevet tilføjet.

LibreOffice 6.0

Generelt

 • Et EPUB-eksportfilter er implementeret, så du nu kan gemme tekstdokumenter som e-bøger.
 • Det er nu muligt at importere QuarkXPress v3 og v4.
 • Understøttelse af OOXML er blevet forbedret, specielt for SmartArt, krydshenvisninger og ActiveX-komponenter.
 • Dialogen Indsæt specialtegner blevet forbedret med en ny søgemulighed samt en oversigt over senest brugte tegn og favorittegn. Samtidig er der tilføjet en drop-down-pil ved ikonet i værktøjslinjen, hvor du hurtigt kan tilføje specialtegn.
 • Dialogen Tilpas, hvor du kan tilpasse LibreOffice’s brugergrænseflade, er blevet mere intuitiv og brugervenlig.
 • Et helt nyt ikonsæt - Elementary – er tilføjet. Ikonsættet er oprindeligt udviklet til operativsystemet Xubuntu.
 • Hvis du ønsker at gemme et billede, som er indsat i et dokument og derefter ændret, kan du nu vælge om du vil gemme den oprindelige version eller den tilpassede version.
 • På alle operativsystemer kan du nu underskrive og kryptere ODF-dokumenter med OpenPGP.
 • TSCP-baseret klassifikation tillader nu flere forskellige klassifikationer samtidig, og i Writer kan du klassificere individuelle afsnit individuelt.
 • En del af de populære open source Noto-skrifttyper er indbygget i LibreOffice, hvilket er en konsekvens af en større unicode-implementering, hvor skrifttyper for hebræisk og arabisk også er indbygget.
 • Hjælpesystemet er forbedret og blevet mere brugervenligt, også på mobile enhed

Writer

 • Nye moderne tabeltypografier er tilføjet.
 • En drop down-liste er føjet til søgebjælken, hvor du kan vælge arten af det du søger efter (tekst, kommentar, fodnote, billede, osv.).
 • Ved brevfletning er det nu muligt a anvende en tabel i et tekstdokument som datakilde.
 • Ved brevfletning er det nu muligt at anvende en datakilde, uden at datakilden på forhånd skal være registreret som datakilde.
 • En ny formular-menu er tilføjet, hvilket gør det muligt at tilknytte interaktive formularer til dit tekstdokument.
 • Det er nu muligt at anvende opdelte sektioner inde i tabeller.
 • Brugertilpassede ordbøger kan nu tilpasses bedre, og det er muligt at knytte bøjningsregler fra eksisterende ord til egne ord i ordbogen.
 • Indsatte billeder kan roteres med valgfri rotationsvinkel, og ikke kun med 90-graders intervaller.

Regneark

 • Der er tilføjet nye funktioner for at vælge og markere ubeskyttede celler på beskyttede og ubeskyttede ark.
 • Når et ark er beskyttet, vises en lille lås på ark-fanen.
 • Ved hjælp af dialogen Filer – Eksporter… kan du nu eksportere et celleområde eller et markeret udvalg af figurer som et PNG- eller JPG-billede.
 • Nye ODF-kompatible regnearksfunktioner SØGB, FINDB og ERSTATB er tilføjet. Funktionerne anvender byte-position.

Impress

 • Der er tilføjet 10 nye flotte skabeloner.
 • Standard-præsentationsformatet er nu 16:9, som passer til brede skærme

LibreOffice Online

 • I LibreOffice Online, den cloud-baserede version af kontorpakken, er der implementeret mange forbedringer til brugergrænsefladen.
 • Profilbilleder (avatars) understøttes nu, hvilket vises i kommentarer.
 • Mange dialoger er tilføjet og opdateret, hvilket f.eks. gælder Indsæt specialtegn samt Søg og erstat.
 • Stavekontrol er tilgængelig på tværs af Writer, Calc og Impress, og statuslinjen viser sproget for det aktuelle tekstafsnit.
 • Writer har nu en vandret lineal, ligesom i PC-versionen.
 • I Calc er der føjet en boks til aktiv cellereference.
 • En grundlæggende diagramfunktion er blevet tilføjet.

LibreOffice 5.4

Generelt

LibreOffice 5.4 er pakket med fantastiske nye features, som gør dig mere produktiv.

 • En ny standard farvepalette er inkluderet, baseret på RYB-farvemodellen.
 • Kompatilititet med filformater er forbedret med bedre understøttelse af EMF-vektorbilleder.
  Dette hjælper når du importerer detaljerede diagrammer fra andre kontorpakker.
 • Herudover vises PDF-filer med meget bedre kvalitet, når de indsættes i et dokument.
 • LibreOffice 5.4 understøtter nu OpenPGP-nøgler ved digital underskrift af ODF-dokumenter på Linux.
  Det er godt, hvis du allerede anvender GPG eller PGP til e-mail, da det sikrer ægtheden af dine ODF-dokumenter, uanset hvordan de overføres eller gemmes.

Writer

 • I Writer kan du nu importere AutoText fra Microsoft Word DOTM-skabeloner.
 • Når du eksporterer eller klippe-klistrer punktopstillinger eller nummererede lister som uformateret tekst, opretholdes listernes niveaustruktur.
 • I menuen Formater kan du nu tilføje et vandmærke til dit dokument.
 • Nye punkter i højreklikmenuen er tilføjet for at hjælpe med sektioner, fodnoter, slutnoter og typografier.

Calc

 • Calc indeholder nu mulighed for at lave pivot-diagrammer, som anvender data fra pivot-tabeller.
 • Når tabellen opdateres, opdateres diagrammet automatisk.
 • Kommentarer og noter håndteres lettere, med menukommandoer til at vise, skjule og slette kommentarer.
 • Når du anvender betinget formatering i regneark, kan du let ændre prioriteringsrækkefølgen for reglerne med pil op og ned.
 • Ekstra muligheder for arkbeskyttelse er tilføjet; de tillader at indsætte eller slette rækker og kolonner.
 • Sidst men ikke mindst: Når du eksporterer til CSV-format, huskes dine valg til næste gang du eksporterer.

Impress

 • Når du kopierer et objekt, kan du nu angive opdelte vinkler. Dit valg huskes tilmed næste gang, du kopierer.
 • Der er oprettet en ny genvejskommando, Ctrl+M, som indsætter et nyt dias.

LibreOffice Online

LibreOffice Online er også blevet forbedret.

 • Ydelsen er forbedret, samtidig med at udseendet tilpasser sig mobile enheder.
 • Der er tilmed implementeret skrivebeskyttet (read-only) tilstand.
 • Understøttelse for ændringshåndtering.
 • Indbygget visning og redigering af kommentarer.
 • Understøttelse af asiatiske sprog.

LibreOffice 5.3

Generelle funktioner

LibreOffice 5.3 er fyldt med nye funktioner og opdateringer som kan anvendes på tværs af pakken.

 • Tastaturgenveje kan nu vises i højreklikmenuen og er aktiveret som standard på Windows og Linux.
 • For at hjælpe dig med bedre at kunne arbejde med udfyldte figurer, er dialogen Område gjort mindre kompliceret og indeholder nu også et afsnit med mønster, for bedre kompatibilitet med andre kontorpakker.
 • Ydermere kan du importere et billede direkte fra sidepanelet, hvis du ønsker at udfylde en figur med et billede.
 • Det er nu muligt at indsætte en PDF-fil i dit dokument som var det et billede, hvor filens første side bliver vist.
 • Desuden kan du signere PDF-filer samt verificere signaturer.
 • Håndtering af farvepaletter er blevet mindre kompliceret, og nye paletter er tilføjet med henblik på mere professionel grafik og layout.
 • Nyt indhold er tilføjet Hjælp-menuen, heriblandt links til brugervejledninger og supportfora.
 • Sikker tilstand er tilgængelig, for at hjælpe dig med at finde og afhjælpe problemer med din brugerprofil og udvidelser.
 • Tekstlayout er gjort ensartet for bedre konsistens på tværs af operativsystemer, og kompatibilitet med filformater er også forbedret.
 • Sidst men ikke mindst er LibreOffice 5.3 den første version med komplet kildekode til LibreOffice Online, en browserbaseret version af kontorpakken.

Writer

I LibreOffice 5.3 har Writer en række gode funktioner til at få dine dokumenter til at se bedre ud.

 • Tabel-typografier understøttes nu, hvilket gør at du til en tabel kan knytte formatering, som ikke ændres når du efterfølgende ændrer tabellen.
 • Et nyt afsnit i sidepanelet lader dig tilpasse sidens indstillinger uden at du skal igennem en separat dialogboks.
 • For hurtigere navigation er der indført en ny Gå til side-funktion, hvorfra du kan hoppe til en anden side med bare et par tryk på tastaturet.
 • Tegneværktøjet pilespidser, som hidtil kun var implementeret i Draw og Impress, er nu også tilgængeligt i Writer.
 • Sluttelig er der tilføjet en funktion i værktøjslinjen Formater, som formaterer som Kapitæler, og denne kommando kan også anvendes fra makroer.

Calc

LibreOffice 5.3 har mange forbedringer til Calc, for bedre at hjælpe dig til at arbejde smartere med regneark.

 • Et nyt sæt af standard celletypografier er tilføjet, med bedre variation og mere forklarende navne.
 • I friske installationer er "Aktiver jokertegn i formler" standard, i stedet for regulære udtryk, hvilket er for at forbedre kompatibilitet med andre regnearksprogrammer.
 • Når du opretter pivottabeller, kan du anvende en ny median-funktionalitet.
 • Funktionen "Flet celler" lader dig tømme indholdet af celler, som skjules efter sammenfletningen.
 • Når du indsætter en funktion i et udtryk via Indsæt - Funktion, kan du nu benytte et søgefelt til at søge efter funktionsnavne.

Impress

I LibreOffice 5.3 er Impress blevet opdateret for at gøre dine præsentationer virkelig flotte.

 • Når du aktiverer Impress, vil du blive præsenteret for en skabelonvælger, så du hurtigere kan komme i gang.
 • To nye flotte skabeloner er tilføjet, hvor andre er blevet forbedret.
 • Når du indsætter billeder fra et fotoalbum er det nu muligt at indsætte billederne som kædet, så de ikke indlejres i dokumentet.
 • Sidst men ikke mindst er dias-egenskaber til din rådighed i sidepanelet, når du er i dias master-tilstand.

5.2

De vigtigste nyheder

 • Tilpas højreklik-menuen: En af nyhederne i version 5.2 er muligheden for at tilpasse indholdet i højreklik-menuen. Det er den der på engelsk hedder "context menu". Når du f.eks. højreklikker i en tabel, ser du en menu, som indeholder funktioner, som er relevante for tabeller.
  Nu får du altså mulighed for selv at tilpasse indholdet, lige som du selv kan tilpasse indholdet af menuer, værktøjslinjer og genvejstaster. Det foregår under menupunktet Funktioner - Tilpas (Tools - Customize).
 • Digital signatur: Mulighed for at tilknytte tekstkommentarer (forklaringer) til signaturer.
  Desuden mulighed for at importere og eksportere digitale signaturer fra OOXML-dokumenter.
 • Klassificering af dokumenter
  En helt ny mulighed i LibreOffice kan vi takke Hollands forsvarsministerium for, da de har finansieret udviklingen af klassificering af dokumenter. Klassificering af dokumenter bygger på organisationen TSCP, som håndterer to standarder, nemlig Business Authentication Framework (BAF) og Business Authorization Identification and Labeling Scheme (BAILS).
 • Hjælpen
  Hjælpen er udvidet med mange nye forklaringer og eksempler.
 • Filtre (import og eksport)
  Masser af forbedringer til blandt andet import og eksport af RTF og DOCX.
  Microsoft Word til DOS-dokumenter kan nu importeres.
  Forbedring af import af EMF-filer
  Forbedret import af SVGIO
 • Print-dialogen har nu indbygget mulighed for at udskrive til en fil.
 • Videoer, diagrammer og OLE-objekter opretholder proportionerne når du ændrer deres størrelse.
 • Nye tegneværktøjer i Writer og Calc
  I Writer er der tilføjet en række nye tegneværktøjer, som tidligere kun har været til stede i Draw. Det gælder f.eks. kurve og udfyldt kurve.
 • I Writer og Calc er der nye værktøjslinjer, som konsoliderer flere værktøjslinjer, hvilket er en konsekvens af det nye sidepanel. Værktøjslinjerne "Enkelttilstand" er valgfri.
 • Søgefilter i Writers "Indsæt krydshenvisning"
  Med det nye søgefilter er det blevet lettere at finde frem til det, du skal henvise til, specielt ved store dokumenter.
 • Ny dialog i Writer til "Indsæt bogmærke"
  Dialogen er blevet redesignet og fremstår med en mere ren og moderne brugergrænseflade.
 • Nye regnearksfunktioner
  Der er tilføjet en hel række af PROGNOSE-funktioner: PROGNOSE, PROGNOSE.ETS.ADD, PROGNOSE.ETS.MULT, PROGNOSE.ETS.SÆSON, PROGNOSE.ETS.PI.ADD, PROGNOSE.ETS.PI.MULT, PROGNOSE.ETS.STAT.ADD og PROGNOSE.ETS.STAT.MULT.
  Prognoseberegningerne benytter Holt-Winters' algoritmer.
 • Calc: Nye ikoner i værktøjslinjen gør det lettere at opdele skærmen samt fryse rækker og kolonner.
 • Calc: Ændrede genvejstaster
  Der er mindre ændringer i de tilknyttede genvejstaster.
 • Calc: Lettere at kontrollere synlighed af kanter og at undgå at nabocellernes kanter ændres.
 • Calc: Flere statuslinjefunktioner kan aktiveres samtidigt.
 • Calc: Valgliste for valutaformat er gjort hurtigere og lettere at anvende.
 • Calc: Flere funktioner kan nu anvendes med søgning vha. jokertegn *, ? og ~.
 • Calc: Brug af navngivne udtryk og områder med lokal rækkevidde på andre ark.
 • Impress: Større ombygning i måden opgavepanelet i højre side af skærmen fungerer på.
 • Diagrammer: Automatisk Y-log-skala er ikke længere påtvunget.
 • Diagrammer: Forbedret visning af polynomielle ligninger.
 • Dialogen "Søg og erstat" er redesignet og fremstår mere overskuelig.

5.1

Generelt

 • LibreOffice kan indlæse endnu flere filformater. Læs mere her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/11/nyt-i-51-nye-dokumentformater.html
 • Indlæsning og eksport af OOXML er forbedret.
 • Det er muligt at indsætte Unicode-tegn med Alt+X. Skriv f.eks. 2026 og tryk Alt+X for at indsætte tegnet "…".
 • Alt+X skifter mellem "U+2026" og det viste tegn. Dermed kan man få vist Unicode-værdien for et vilkårligt tegn.
 • Forbedret håndtering af låsning ved brug af WebDAV. WebDAV understøtter nu både http og https.

Brugergrænseflade

Sidepanelet

Tekstbehandling

 • Brevfletning behøver ikke en registreret database for at flette fra f.eks. et regneark. Læs mere her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/10/nste-version-51.html
 • Tekstforløb i brødtekst (for nye dokumenter) har fremover automatisk aktiveret håndtering af horeunger og franske horeunger.
 • Det er nu muligt at skjule blanke (tomme) områder over første afsnit og under sidste afsnit.
 • Der er tilføjet autokorrekturfunktioner i højrekliksmenuen for stavekontrol.

Regneark

 • I regneark er menuerne blevet omorganiseret, og der er kommet en ny menu, nemlig "Ark". I denne menu findes alle kommandoer som vedrører håndtering af ark.
 • Bedre funktionsredigering. Læs mere her: http://libreofficedk.blogspot.dk/2015/10/libreoffice-51-bedre.html
 • Ny kommando (ikon) til at indsætte nye rækker under og nye kolonner til højre.
 • Formelguiden viser værdier for hver enkelt parameter.
 • Statistisk regression: lineær, logaritmisk, potens: Ny dialog i statistik til beregning af regression.
 • Mulighed for at eksportere (gemme) indsatte billedfiler fra et regneark (som i tekstbehandling og præsentationer).
 • Mulighed for at søge efter speciel formatering.
 • Generelt store ændringer i hele regnearksdelen, blandt andet med henblik på fuldstændig korrekt understøttelse af både ODF og OOXML.

Diagrammer

 • Eksponentielle og potens-tendenslinjer accepterer nu negative y-værdier.
 • Forbedret formelvisning ved at fjerne overskydende ettaller:
  • Polynomiel: f(x) = 1x^2 + 1x + 1 vises nu som f(x) = x^2 + x + 1
  • Exponentiel: f(x) = exp(1 x) vises nu som f(x) = exp(x)
 • Nyt sidepanel med Egenskaber for Diagrammer.

Impress og Draw

 • I Impress er menuerne blevet omorganiseret, og der er kommet en ny menu "Dias". I denne menu findes alle kommandoer som vedrører håndtering af dias.
 • I Impress vælges diasovergange i en ikon-baseret oversigt.
 • I Impress og Draw er der tilføjet kommandoer til diasnavigation og sortering.
 • Dialogen "Diasdesign"  i Dias ▸ Diasdesign har nu virkning på alle markerede dias.
 • Det er nu muligt at nulstille tidtagningen under præsentationsvisning med tidtagning.
 • Forbedringer til alle OpenGL-diasovergange (opgraderet til OpenGL 2.1).
 • I Impress er det nu visuelt meget tydeligt, at man arbejder i præsentations-master og ikke i selve præsentationen. Desuden er det blevet lettere at skifte mellem tilstande (master / præsentation).
 • I Impress og Draw er det muligt at ligestille højde og bredde for et objekt.

Formelredigering i Math

 • Automatisk lukning af parentes er nu valgfrit.
 • Værktøjet "Math Inputpanel" i Windows eller genvejsmenuen for en formel i en browser, gør det muligt at kopiere MathML-kilde til udklipsholder. LibreOffice Math har fået et nyt punkt "Importer MathML fra Udklipsholder" i menuen Funktioner, til at importere en sådan kilde og omdanne det til LibreOffices egen formelsyntaks i Math.

Læs om alle ændringer her (engelsk): https://wiki.documentfoundation.org/ReleaseNotes/5.1

5.0

De vigtigste nyheder

 • Bedre regneark: LibreOffice 5.0 kommer med en imponerende mængde ny funktionalitet i sit regnearksmodul, Calc: avancerede formler, billedbeskæring, nye funktioner, mere avanceret betinget formatering, adressering af tabeller og meget mere. 
 • En smuk officepakke designet af et fantastisk fællesskab: Nye ikoner, store forbedringer af menuer og sidepanel: Ingen tidligere LibreOffice-version har set så godt ud og hjulpet dig så meget til at være kreativ og få tingene gjort på den rigtige måde. Desuden er typografistyringen nu mere intuitiv takket være visualiseringen af typografierne direkte i brugergrænsefladen.
 • Bedre filtre, bedre dokumenter: LibreOffice 5 kommer med adskillige forbedringer af filtrene til import og eksport af dokumenter fra og til Microsoft Office, PDF, RTF med flere. Du kan nu sætte et tidsstempel på PDF-dokumenter skabt med LibreOffice og nyde den generelt større præcision af dokumentkonverteringer.
 • Bedre, hurtigere, mere stabil. LibreOffice 5 kombinerer innovativ funktionalitet og en langtidsindsats i retning af øget stabilitet. Som et resultat kan du forvente forbedringer i både ydelsen og stabiliteten i hele 5.0.x-seriens levetid.

4.3.0

De vigtigste nyheder

 • Bedre dokumenter: Understøttelse af OOXML Strict, grafiske forbedringer i OOXML (DrawingML, temaskrifttyper, mere præcis opretholdelse af typografier og egenskaber i tegneobjekter), indlejrede OOXML-filer i andre OOXML-filer, understøttelse af 30 nye Excel-regnearksfunktioner, understøttelse af Microsoft Works-regneark og databaser, og ikke mindst en række ældre Mac-filformater, såsom ClarisWorks, Claris Resolve, MacWorks, SuperPaint og mange flere.
 • Bedre kommentarer: Kommentarer kan nu udskrives i dokumentmargin, formateres bedre, samt importeres og eksporteres, herunder kommentarer til kommentarer, i ODF-, DOC-, OOXML- og RTF-dokumenter.
 • Bedre regneark: Calc tillader nu at udføre adskillige opgaver på en mere intuitiv måde, takket være smartere fremhævning af formler i celler, visning af antal valgte rækker og kolonner i statuslinjen, mulighed for at starte redigering af celler med indholdet af cellen ovenover, og ved at gøre det muligt for brugeren at vælge tekstkonverteringsmodeller.
 • 3D-modeller i Impress: Understøttelse af animerede 3D-modeller i det nye og åbne glTF-format, samt understøttelse af Collada- og kmz-filer som er skabt i Google Warehouse/SketchUp, for at tilføje et nyt og mere frisk udtryk til animationer i præsentationer (understøttelsen er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelig i Mac-versionen).
 • Bedre tilgængelighed: På Windows-maskiner er IAccessible2 standard for tilgængelighed, hvilket øger tilgængeligheden for handicappede brugere.

Writer-tekstdokumenter

 • Et afsnits længde er ikke længere begrænset til 65.535 tegn. Det kan nu bestå af op til 2.147.483.647 tegn.
 • Visse ikoner, blandt andet til navigation i dokumenter, er omplaceret for at gøre brugergrænsefladen mere venlig og moderne.
 • Skalering af indsatte objekter holder proportionerne som standard. Ønskes proportionerne ikke opretholdt, holdes Ctrl-tasten nede.
 • Bedre og mere nøjagtig relativ placering af tekstrammer, samt mulighed for både præcis lodret og vandret placering.
 • Udvidet mulighed for brug af orddeling, herunder mulighed for at tilføje eller fjerne tegn ved orddeling, hvilket er krævet på visse sprog, blandt andre svensk.

Calc-regneark

 • Mere intelligent fremhævning at flere forekomster af samme celle i en formel.
 • Antallet af markerede rækker og kolonner fremgår af statuslinjen.
 • Mulighed for at starte indholdet af en celle med indholdet fra cellen ovenover med Ctrl+'.
 • Brugeren kan afgøre hvordan celler med tekstindhold skal håndteres i aritmetiske operationer.
 • Forbedret layout af funktionerne for pivottabeller.
 • Mere end 30 nye formelfunktioner er tilføjet, herunder en lang række af hensyn til Excel-samarbejde.
 • Indbygget CoinMP-problemløser. LibreOffice Calc har nu fire indbyggede problemløsere.
 • I diagrammer er det muligt at tilføje property mapping, hvilket gør det muligt at få diagrammer til at skifte udseende på baggrund af data i regnearket.

Impress-præsentationer og Draw-tegninger

 • Skjulte dias tælles ikke længere med i antal sider.
 • Ny funktion, som tilpasser størrelsen af det aktuelle dias til skærmens størrelse.
 • I oversigten over dias kan dias markeres og afmarkeres ved at føre musen hen over.
 • Adskillige forbedringer til PDF-import.

Base-databaser

 • Access2Base er nu indbygget, hvilket gør det lettere at 'programmere' databaser.

Generelt

 • LibreOffice genkender nu automatisk installerede fax-printere på Linux.
 • Rigtig mange forbedringer til OOXML-import og -eksport.
 • Nyt sort/hvidt Sifr-ikonsæt samt opdatering af Tango-ikonsættet.
 • På Mac-computere vises værktøjslinjer nu med Macs eget udseende.
 • Farvevælgeren er blevet redesignet, hvilket giver bedre overblik over tilgængelige farver. Farverne vises som en palette og ikke i en lang liste.
 • I Startcenter vises nu forhåndsvisning af alle tilgængelige dokumenttyper, og det er muligt at fjerne enkelte dokumenter fra "seneste dokumenter".
 • Indledende implementering af HiDPI-understøttelse på Windows og Linux.
 • Ny fremdriftsbjælke ved indlæsning af OOXML-dokumenter.

Hastighed

 • Sortering af store datamængder i Base og Calc er blevet meget hurtigere.
 • Import af store OOXML-dokumenter med mange relationer er blevet hurtigere.

Mere

4.2.0

Generelt

 • Forbedret kodekvalitet i hele programmet som følge af Coverity Scan-analyse.
 • Hent og gem dokumenter direkte i Google Drev.
 • Redigering af avancerede indstillinger (about:config).
 • Sikkerhed: Mulighed for at blokere for eksterne henvisninger.

Brugergrænseflade

 • Nyt startcenter, som viser forhåndsvisninger af seneste dokumenter.
 • Bedre integration med Gnome 3 (Linux).
 • Understøtttelse af skrivebordsmiljøerne MATE og Xfce (Linux).
 • Bedre håndtering af dialoger med flere rækker af faner.
 • Tilføjet "Find alt" i søgelinjen.
 • Forbedringer til linealerne.
 • Nyt simpelt ikonsæt

Writer

 • Indlejrede billeder i HTML-filer håndteres korrekt i brevflet.
 • "Marker alt" fungerer nu efter hensigten, også hvis dokumentet starter med en tabel.
  Synlige kanter omkring tegn.
 • Stavekontrol og ændringshåndtering er ikke længere i konflikt med hinanden i højreklik-menuen. Det er nu muligt at rette stavefejl med højreklik, selv om der også er ændringer det pågældende sted.
 • Det er muligt at multi-markere typografier i oversigten, f.eks. hvis du vil slette eller skjule flere typografier.
 • Mere præcise egenskaber for autokorrektur-linjer/-kanter.
 • Ny, mere moderne standardskabelon.
 • Rigtig mange forbedringer til håndtering af DOCX-dokumenter (Word-dokumenter). Både import og eksport.
 • Writer kan nu gemme dot-filer (Word-skabeloner).

Calc

 • Mange nye regnearksfunktioner.
 • Specielt WEBSERVICE og FILTERXML til håndtering af eksterne data fra internettet samt en lang række statistiske funktioner.
 • Højreklik-menu i det nederste venstre rullepanel gør det muligt at skifte mellem ark.
 • Udvid formelområde fra alle cellens hjørner.
 • Tilfældige tal.
 • Statistik.
 • Bedre søgefunktion.

Diagrammer

 • Import af diagrammer fra XLSX som ikke har korrekte referencer men derimod indlejrer data.
  Værktøjsikoner til vandret og lodret gitter.
 • Flere forbedringer til 'tendenslinjer', blandt andet flere samtidige tendenslinjer samt ekstrapolation. Understøttelse for polynomiale tendenslinjer.

Impress og Draw

 • Bedre visuel hjælp i diassortering.
 • Impress fjernkontrol til iOS.
 • Sidepanelet er blevet forbedret.
 • Ny værktøjslinje "Egne animationer".

Formelredigering

 • Gør brug af zoom-skyder.
 • Automatisk lukke parenteser.
 • Farvemarkering af enkelte elementer.

Base

 • Flere forbedringer, blandt andet mulighed for at benytte Firebird frem for HSQLDB som databasemotor.
 • Forbedret mulighed for at programmere makroer, da udvidelsen Access2Base nu er indbygget. Det er mere intuitivt og lettere at lære end det normale UNO API.

Windows

 • Det er ikke længere muligt at fravælge enkelte moduler da det ikke giver mening. Det gør installation mindre kompliceret.
 • Windows grupperer nu åbne programmer i opgavelinjen i Windows 7 og højere.
  Seneste dokumenter i Windows i opgavelinjen håndterer nu også LibreOffice-dokumenter.
  Flere understøttede dokumenttyper er tilføjet "Åbn med..." i Windows.
 • Windows Registry kan bruges som registreringsbackend på Windows. LibreOffice bruger nøglerne i Windows-registreringsdatabasen under HKLM/Policies/LibreOffice som et konfigurationslag oven på programmets egne indstillinger, men under brugerens egne indstillinger. Dermed kan f.eks. større organisationer kontrollere indstillingerne med group policies i AD'et.

Filtre

 • Understøttelse af standard OOXML-kryptering og Microsoft Office 2010 and 2013 Agile-dekryptering.
 • Forbedret MathML-eksport.
 • Indlejrer altid 14 standardskrifttyper i PDF.
 • Import fra Apple Keynote, Acta Mac Classic, Mac v2-3 og WordPerfect Works.
 • Masser af forbedringer til Microsofts binære formater og XML formater.

4.1.0

Fælles

 • Store forbedringer i hastighed. Både når programmet åbnes, og når dokumenter indlæses. Hurtigere indlæsning af dokumenter gælder for alle dokumenttyper, men specielt ved indlæsning af filer fra Microsoft Office.
 • Det er muligt at indlejre skrifttyper i alle typer dokumenter (tekstbehandling, regneark, præsentationer).
 • Forbedring af håndteringen af OpenType-skrifttyper på Linux og Mac.
 • Mindre forbedringer af brugergrænsefladen for søgebjælken (Ctrl+F).
 • Listen med senest benyttede dokumenter kan nulstilles. Listen kan nu tilgås direkte fra værktøjslinjen og viser filnavne fuldstændigt.
 • Mange dialoger har forbedret brugergrænseflade.
 • Mulighed for at slette flere typografier på en gang.
 • Nye og mere moderne cliparts i galleriet.
 • LibreOffice understøtter ikke længere Mac OS X for PowerPC samt Mac OS X’s SDK v10.4 og 10.5.

Filtre (konvertering)

 • Mange forbedringer til eksport og import af OOXML, Microsofts binære formater samt RTF.
 • Import og eksport af grafiske punktopstillinger fungerer nu i DOC, DOCX og RTF.
 • Import af ikke-bitmap DrawingML-figurer fra DOCX.
 • Import og eksport af nye regnearksfunktioner fra Excel 2013 for ODF OpenFormula-kompatibilitet.
 • Forbedring af eksport til SVG.
 • Mulighed for import af gamle Mac-formater, herunder Microsoft Word for Mac, Write Now, MacWrite Pro og AppleWorks.

Tekstbehandling

 • Indsatte billeder kan roteres 90 grader mod højre eller venstre fra højreklikmenuen.
 • Tekstrammer understøtter farveovergange.
 • Kolonnen til højre med kommentarer kan slås til og fra med et klik på linealen.
 • Forbedret håndtering af kommentarer i fodnoter og sidefod.
 • Kommentarer kan tilknyttes tekstområde, som dækker flere afsnit.
 • Det er muligt at indsætte ODF-diagramfiler, som er eksporteret fra et regneark (se også Diagrammer).
 • Guiderne "Webside" og "Dagsorden" er omprogrammeret i Python (fra Java).

Regneark

 • Mulighed for at se hvor mange celler der er markeret. Antallet vises i statuslinjen.
 • Mulighed for at importere store HTML-filer (større end 64.000 celler).
 • Nye regnearksfunktioner: TALVÆRDI (NUMBERVALUE) og SKÆVHED.P (SKEWP).
 • Mulighed for orddeling i regneark.

 Diagrammer

 • Mulighed for at vælge stregtype "Trinvis" ved XY-diagrammer.
 • Diagrammer kan eksporteres separat som ODF-diagramfil (.odc). Diagramfilen kan efterfølgende indsættes i et tekstdokument eller et andet regneark.
 • Diagrammer kan eksporteres separat som grafikfil, f.eks. PDF eller SVG.

Præsentationer

 • Ny funktion, hvor en serie af billeder kan danne et komplet fotoalbum.
 • Mulighed for at fravælge præsentationskonsollen.
 • Bedre og mere stabil håndtering af film og lyd.

Database

 • Mulighed for at begrænse resultatet af en forespørgsel med funktionen Begrænsning i værktøjslinjen Forespørgsel.
 • Ny dialog i værktøjslinjen Forespørgsel: "Egenskaber for forespørgsel" i forespørgselsdesign for at tilknytte "Limit" og "Distinct".

Formelredigering

 • Ny og forbedret GUI, hvor de forskellige vinduer kan fastlåses.

Makroprogrammering

 • Det indbyggede programmeringsværktøj (IDE) er forbedret med syntaksfremhævning.
 • Mindre ændringer (primært sletning af forældede funktioner) i UNO API'et.

Eksperimentielle funktioner

 • Ny brugergrænseflade med et fast vindue i højre side, hvor aktuelle værktøjer vises.

4.0.1

Release notes kan findes her:

RC1 og RC2.

4.0.0

Her er nogle af de nye features i LibreOffice. Listen er ikke komplet, da der er foretaget flere hundrede ændringer i koden.

Overordnet

 • Understøttelse for CMIS protokollen, hvormed der er integration til dokumenthåndtering, f.eks. Alfresco, Nuxeo og SharePoint. Se denne video for demonstration.
 • Digital signatur af PDf-filer.
 • Ny måde at vise dialoger på. Dialogerne vises i den størrelse der er brug for, og ikke som hidtil som størst muligt. Desuden mulighed for (i visse situationer) at kopiere teksten fra dialogerne.
 • Mulighed for at kontrollere billeders fremtræden med blødgøre/udviske.
 • Generelt bedre kvalitet af billeders visning.
 • Billeder kan beskæres og komprimeres (PNG og JPG).
 • Tilpasning af værktøjsliners og menlinjens udseende (baggrund) med "Personas". Se http://www.getpersonas.com
  Personas

  Personas

 • Tilføjet menupunkt i Calc, Impress og Draw: Rediger med eksternt værktøj
 • Forenklet og ensrettet "Gem billede" i de forskellige moduler.
 • ændringer til placeringen af informationerne i Indstillinger.
 • Ny metode for "regulære udtryk" med ICU regular expression engine.
 • Valg af afsnitstypografi viser nu typografiernes udseende.
 • Vis og skjul typografier i dialogen "Typografier og formatering"
 • Bedre Unity-integration i Ubuntu Linux.
 • Nye layout af skabelonoversigten, herunder bedre forhåndsvisning.
  Skabeloner

  Skabeloner

 • PDF Import, Præsentationskonsollen og Python er ikke længere udvidelser, men en del af programmet.
 • Python opgraderet fra version 2.6 til version 3.3.
 • Alle forældede UNO interfaces er fjernet.

Writer

 • Brevfletningsguiden omprogrammeret i Python (reducerer afhængighed af java)
 • Kommentarer kan tilknyttes et tekstområde mod hidtil kun et punkt.
 • Mulighed for selv at definere de tegn, som afgrænser ord ved ordoptælling.
 • Mærkbar forbedring af hastigheden når der gemmes nye autokorrektur elementer
 • Tillad anderledes sidehoved og sidefod for første side uden at benytte flere sidetypografier.
 • Klik på et felt aktiverer (sætter markøren i feltet) istedet for at placere markøren foran feltet.
 • LibreLogo: Skildpaddegrafik.

Regneark

 • Forbedret hastighed når store regneark indlæses.
 • Brug af mellemlagrede værdier ved åbning af regneark (ODS og XLSX).
 • Gem indstillinger fra Tekstimport dialogen for tekst-til-kolonne og indsæt uformateret tekst fra klippebordet.
 • Forstøget begrænsningen for ukomprimerede ODF-filer (Flad fil) fra 2Gb til 4Gb.
 • Autofilter dialogen understøtter "type-ahead" søgning.
 • XML-kilde dialog, hvor du hurtigt kan importere forskellige XML-dokumenter til et regneark.
 • Forbedret visning af diagrammer: Visning, udskrivning og PDF-eksport.
 • Eksporter et diagram som billede (jpg eller png).
 • Forbedring af betinget formatering: Datoformat. Regler for top og bund. Tekst-understøttelse. Ikoner. Overlappe flere områder med forskellige betingelser.
 • Mulighed for at markere flere områder i sidefelter for Pivottabeller.

Formler

 • XELLER
 • Formler for prissætning af optioner: OPTION_GRæNSE, OPTION_BERøR, OPTION_SANDSYNLIG_TRæF, OPTION_SANDSYNLIG_IPENGE
 • MIDDEL.HVIS, MIDDEL.FLERE.HVIS, SUM.FLERE.HVIS, TæL.FLERE.HVIS

Impress

 • Mærkbar forbedring af læse- og skrivehastigheden ved præsentationer og tegninger med mange figurer
 • Status for sidepanelerne huskes
 • Forbedret forhåndsvisning af multimedier (video) på Linux.
 • Præsentationskonsollen understøtter nu RTL (venstre-mod-højre) skrift.

Draw

 • Forbedret kvalitet i forhåndsvisning
 • Flere og forbedrede piletyper
 • Shear transforms for GraphicObjects, and shear + properties for OLE Objects
 • Understøttelse af multi-billed i ODF tillader f.eks. både SVG og bitmap repræsentation.

Base

 • Indbygget driver til Thunderbird adressebog på alle ikke-Windows systemer
 • Justering af Autofilter i formularer

Andre formater

 • Import af Ink-tegninger fra DOCX og RTF dokumenter produceret med Word på tavlecomputere.
 • Import og eksport af RTF Math format
 • Mulighed for at importere RTF med gamle tegneobjekter
 • Adskillige forbedringer af DOCX: Import af flydende tabeller. OLE-objekter i rammer. Margin for billeder, som bruger WordProcessing opmærkning, Afkrydsningsfelter i teksten konverteres med status 8markeret eller ikke markeret). SMART Art og VML.
 • Eksporter farveskalaer og databjælker til XLSX.
 • Import af Microsoft Publisher.
 • Forbedret import af Microsoft Visio. ALLE versioner understøttes.
 • Mærkbar forbedret hastighed af RTF-indlæsning.

3.6.0

Generelt

 • Seneste dokumenter opdateres mere præcist
 • Bedre håndtering af dokumenter i læsetilstand.
 • Tilgængelighedsfunktioner kan aktiveres ved installation (skærmlæser)
 • Bedre beregning af billeder, som har ændret størrelse (Lanczos algoritme), hvilket resulterer i bedre kvalitet og opløsning i f.eks. PDF-filer.
 • Det er nu muligt at sætte et vandmærke i PDF-filer.
 • Mange forbedringer til brugergrænsefladen, blandt andet bedre håndtering af zoomfunktionen samt en mere "ren" lineal

Writer

 • Afhængig afstand mellem afsnit. Det er muligt at undgå mellemrum mellem afstand, hvis afsnit benytter samme typografi.
 • Format pensel håndterer nu forskel på formateringsattributter tilknyttet hele afsnit og dele af afsnit. Som standard tilknyttes formatteringen til hele afsnittet, men med CTRL-tasten er det nu muligt kun at påvirke den markerede tekst.
 • Ctrl+[ og Ctrl+] formindsker og forstørrer skriftstørrelsen for den markerede tekst.
 • Ordoptælling i statuslinjen.
 • Tabel autoformat håndterer nu mange flere egenskaber.
 • Mange forbedringer til guiden Etiketter og visitkort.

Calc

 • Mulighed for at forhåndsdefinere præfix for arknavne.
 • Det er muligt at flette celler fra højreklik-menuen
 • Flere nye funktioner, blandt andet DATODIF, IMAGTAN, IMAGSEK, IMAGCSK ,IMAGCOT, IMAGSINH, IMAGCOSH, IMAGSEKH og IMAGCSKH.
 • Indsættelse af dato, arknavn og titel i celler som felter.
 • Indsættelse fra klippebordet håndterer nu at indsætte som tekst, tal eller formel.
 • Sortering af data direkte i menuen autofilter.
 • Mulighed for at justere enkeltfunktioners virkemåde. Foreløbigt kun funktionen INDDIREKTE
 • Uendeligt antal sorteringskriterier (tidligere tre)
 • Understøttelse af X-fejllinjer for punktdiagrammer og bjælkediagrammer.

Impress

 • Impress håndterer nu bredskærmsformat
 • Bedre håndtering af flere skærme

Math

 • Forbedring af formatteringsdialogen

Basic IDE

 • Fastgjort objektkatalog

Andre formater

 • Forbedring af VML-import indlejret i ældre docx-filer
 • Import af docx-filer håndterer nu felter af typerne GetExpression og SetExpression.
 • Import og eksport af RTF og docx håndterer nu zommindstillinger
 • Import af docx-filer håndterer nu "SmartArt"
 • Eksport til xlsx af betinget formattering i Calc
 • Mange forbedringer til CSV-import i Calc
 • Eksport til CSV fra Calc har nu mulighed for at gemme formler frem for værdier.
 • FOrbedret genkendelse af datoer i CSV-import, herunder dansk datoformat
 • Understøttelse for farveskala og databjælker vha. betinget formattering.
 • Import af Cores Draw

Performance

 • Mærkbare forbedringer ved  import af OLE2-dokumenter: .doc, .xls, .ppt
 • Mærkbare forbedringer ved  import af .doc/.docx import
 • hurtigere og mere præcis håndtering ved bladre og rulle i store dokumenter
 • Store autokorrektur lister håndteres mindst dobbelt så hurtigt som tidligere
 • Forbedret hastighed i Pivottabeller. Genberegning af tabeller er omkring 35-50% hurtigere end tidligere.
 • Forbedret hastighed ved rå celleimport fra xlsx-regneark
 • Forbedret hastighed ved fletning af celler og import af matricer

Dansk stavekontrol

Den danske stavekontrol er opgraderet til version 2.1.

Primær fokus i denne version har været at reducere forskellen mellem ord der er i synonymordbogen men ikke i stavekontrollen. Der er tilføjet ca. 700 ord fra synonymordbogen i stavekontrollen, og ved at der er kommet flere ord til i synonymordbogen er forskellen reduceret med ca. 500 ord.

Generelt er kvalitetskontrollen optimeret ved hjælp af automatiske tests, som bl.a. har resulteret i at mange forkert opmærkede ord er blevet rettet, samt mange andre smårettelser. Der er blevet rettet op på nogle regler vedr. adjektiver med dobbeltkonsonant. Over 100 som var opmærket forkert er rettet.

Arbejdet med at give bedre ordforslag er fortsat, så der er generelt tilføjet en del flere ord specielt substantiver.

Over 2.100 ord tilføjet siden version 2.0.

Der er kommet flere ord til i synonymordbogen, samt rettet nogle småfejl.

3.5.0

Denne version er en såkaldt feature version, med masser af nye funktioner, blandt andet

 • Bedre brugergrænseflade for sidehoved og sidefod samt tydeligere visning af sideskift. Det er også muligt at ændre vilkår for sideskift.
 • Ny fler-linjet formelfelt i regnearksprogrammet Calc
 • Støtte for filer fra Visio
 • Automatisk kontrol af opdateringer
 • Indbygget støtte for databaseforbindelse til PostgreSQL
 • Dialogen med ordtælling og anden statistik er nu flydende, og kan vises åben mens du skriver
 • Bedre import og eksport af .doc, .docx og .rtf
 • Forbedret støtte for graphite fonteffekter, blandt andet i skrifttyperne Libertine Open Fonts.
 • Støtte for indlejrede farvepaletter m.m.

Du kan se et overblik over nye funktioner her og en mere detaljeret beskrivelse her.

3.4.2

Rettelser i version 3.4.2: http://wiki.documentfoundation.org/Releases/3.4.2_info_about_fixes

3.4.1

Rettelser i version 3.4.1: http://wiki.documentfoundation.org/Releases/3.4.1_info_about_fixes

Version 3.4

Denne version er en såkaldt feature version, hvor vi kan forvente at se konkrete nye funktioner.

Generelt

 • I dialogerne Navigator og Typografier og formater er det muligt at vælge fra lister ved at indtaste navnet.
 • Forbedret kryptering af dokumenter jvnf. ODF 1.2.
 • Generel ny genvej for at oprette kommentarer: CTRL+Alt+C
 • I dialogen PDF-eksport er fanen ”Sikkerhed” blevet mere logisk og overskuelig.
 • Forbedret forhåndsvisning af skrifttyper
 • Naturlig sortering af nummereringer, så 10 kommer efter 9. Tidligere blev 10 sorteret mellem 1 og 2 i f.eks. overskriftstypografier og punkt­opstillinger.
 • Flere forbedringer til autokorrektur, så f.eks. ”http...” i starten af en sætning ikke ændret til ”Http...”.
 • Individuel tykkelse på kanter i f.eks. tabeller i tekstbehandling.
 • Ny 3D kanttype
 • Forbedret understøttelse af SVG (Skalerbar vektor grafik)
 • Implementering af UNO AWT TabPageContainer gør det muligt at programmere dialoger med flere fanesider
 • Værktøjslinjen ”Find” er forbedret.
 • Hurtigere opstart af programmet.

Tekstbehandling

 • Kolonneadskiller (spalter) og fodnoteadskiller kan nu tilpasses med farve og linjetype.
 • Punktopstillinger understøtter græske tegn

Regneark

 • DataPilot hedder nu PivotTabel
 • PivotTabel kan bestå af uendelig mange felter (sidefelter, kolonnefelter og rækkefelter).
 • PivotTabel kan nu benytte navngivne områder som kilde.
 • Rigtig mange småfejl i PivotTabel er rettet og hastigheden er forøget mærkbart.
 • Nye Sekant-funktioner: Sekant, kosekant, hyperbolsk sekant og hyperbolsk kosekant.
 • Udelader unødvendige tekstadskillere (” og ”) i CSV-eksport samt mulighed for valgfri tekstadskiller.
 • Dialogen ”Flyt/kopier ark” er ændret for bedre at understøtte tilgængelighed.
 • Understøtter nu autofilter per ark, hvor det tidligere kun var muligt at benytte et autofilter per dokument, er det nu muligt at have flere autofiltre.
 • Det er muligt at benytte flere subtotaler per ark.
 • Mange forbedringer til eksterne referencer og navngivne områder. Hele emnet er komplet reprogrammeret for at rette en lang række (mere end 100) mindre fejl.

Diagrammer

 • Datoakser kan nu indgå i kategorisering og f.eks. bestå af månedlige kategorier.
 • Titler og tekster kan individuelt skaleres.

Præsentationer

 • Eksporter som bitmap giver nu mulighed for selv at vælge opløsning.
 • Renaissance: Forbedret brugeroplevelse flere steder.
 • Renaissance: Tilføjet SoftShadow visualisering.
 • Forbedret fanggitter (snap-to-grid).
 • Forbedret standard for punktopstillinger.
 • Nye standardfarver for tegneobjekter
 • Forbedring af muligheden for ”Mus som pen” i Impress præsentationer.
 • Forbedret HTML-eksport med blandt andet billedgalleri og forhåndsvisning.

Math

 • Forbedret mulighed for at placere matematiske formler præcist i forhold til tekst i Writer
 • Math symbolkataloget understøtter nu alle karakterer i UTF-32
 • Mulighed for kun at gemme de karakterer der faktisk er brugt i formlen, hvilket reducerer filstørrelsen dramatisk.

Version 3.3

Generelt

 • Anderledes håndtering af sprog: Det første du skal lægge mærke til når du downloader programmet, er at der ikke er en dansk version. Alle sprog (bort set fra engelsk) er pakkes sammen i en stor installation (Win_x86_install_multi.exe) på 206 Mb.Installationen indeholder kun programmet – ikke hjælpefilerne. På sigt vil det være muligt at vælge om man vil benytte hjælpen on-line eller downloade en ekstra pakke med hjælpeteksterne (10 Mb). Indtil videre skal du downloade hjælpepakkerne separat. Installer først LibreOffice og dernæst hjælpepakken.Første gang du starter LibreOffice skal kan du selv skifte sproget under Tools – Options – Language settings – Language.
  • Dette er ikke en permanent situation! Det skyldes at vi i LibreOffice på længere sigt gerne vil gøre tingene lidt smartere. Den endelige løsning er ikke besluttet endnu, men vi overvejer at lave et generisk installationsprogram, som downloader det eller de sprog brugeren vælger.
 • Som supplement til funktionen søg-og-erstat er der lavet en ny simpel værktøjslinje find næste. Så fremover kan du altså søge efter tekst i dit dokument direkte fra værktøjslinjen. Funktionen er tilgængelig i alle dele af programmet.
 • Eksport til PDF giver mulighed for at indlejre de 14 standardskrifttyper i PDF-dokumentet.
 • Der er en ny og mere brugervenlig og overskuelig dialog til udskrivning.
 • Mere smart 'ændret' ikon i statuslinjen, som erstatter det tidligere '*'. Dobbeltklik på ikonet aktiverer 'Gem'.  
 • Autokorrektur kunne tidligere fejlagtigt aktivere caps-lock. Dette er rettet så caps-lock altid har uændret status efter autokorrektur.
 • Tabeller understøtter nu kanter med prikker og brudte streger.
 • Gem altid er en ny indstilling, som tillader at dokumentet gemmes selv om det ikke er ændret. Motivationen er at informationer om hvem der har læst et dokument ikke gemmes igen, hvis der ikke er ændret noget i dokumentet. Med denne funktion er det muligt at 'logge' læsninger mere korrekt.
 • Når man skifter sprog fra f.eks. engelsk til dansk ændres decimaltegnet fra '.' til ','. Dette kan i visse tilfælde konflikte med indstillingerne for fomularskilletegn. LibreOffice undersøger for konflikten og får mulighed for at ændre formularskilletegn.

Understøttelse af formater

 • Mulighed for at gemme i Microsoftformaterne docx, xlsx og pptx. Understøttelsen af OOXML filformatet er ikke perfekt endnu, men det er et skridt på vejen.
 • Indbygget understøttelse af SVG (scalable Vector Graphic), WPD (WordPerfect document), WPG (WordPerfect Graphics), Lotus Word Pro, MS-Works filer.
 • Support for VBA makroer i Calc regneark.

Diagrammer

 • Det er nu muligt at tilføje grafiske elementer i diagrammer. Du kan tegne pile, figurer og tekstbokse og mange andre ting direkte i dine diagrammer.
 • Hierarkiske labels gør det muligt at oprette labels til akserne i flere niveauer.
 • Ændringer i standardparametre, som gør diagrammerne pænere.

Regneark

 • I regneark er der blandt andet sket forbedringer til datapilot (pivottabeller). Funktionen bruger færre systemressourcer end tidligere, hvilket gør funktionen hurtigere og mere stabil. Derudover er der blevet fuld API-support, hvilket gør det muligt at programmere datapilot med programmeringssproget Basic.
 • Det er blevet lettere at importere tekstbaserede datasæt (f.eks. HTML- eller CSV-filer) til regneark. Fremover vil programmet spørge om filen skal åbnes med Writer eller Calc.
 • Endelig bliver det muligt at farvelægge faner i regneark.
 • Nyt ikon: indsæt nyt ark til højre for fanebladene i bunden.
 • Flere valgmuligheder ved beskyttelse af celler. "Tillad bruger at markere beskyttede celler" og "Tillad bruger at markere ubeskyttede celler".
 • Efter kopier er det muligt at indsætte med enter (kun første gang).
 • Det bliver muligt at håndtere regneark med op til 1.048.576 (1M) rækker imod tidligere 65.536.
 • Nye standardtaster for Slet og Backspace taster. Det har været til stor irritation for tidligere Excel-brugere.
 • Hvis man taster TAB efter autofuldfør gemmer indholdet i den aktuelle celle og flytter markøren til næste celle. Skift+TAB flytter gennem forslag fra autofuldfør
 • Ignorerer søg og erstat de celler som ikke er synlige som følge af filtrering
 • Der er mulighed for ved cellebeskyttelse at afskære fra at man markerer den beskyttede celle
 • Hvis man kopierer et celleområde, vil det kopierede område blive markeret. ESC fjerner markeringen igen. Endvidere er det muligt at indsætte med ENTER (dog kun første gang).
 • Mulighed for at benytte engelske funktionsnavne i Calc frem for de danske.
 • Formler med eksterne referencer genprogrammeret for at understøtte OFFSET funktionen.
 • Calc kan nu læse data direkte i et åbent dokument. Tidligere var det altid den gemte version som blev hentet - ikke det aktuelt åbne dokument.
 • Hurtig indsættelse af aktuel dato og tid i aktuel celle med henholdsvis Ctrl+; og Ctrl+Shift+;

Tekstbehandling

 • I tekstbehandling er der kommet flere valgmuligheder i menupunktet Formater – STORE/små bogstaver.
 • Der er en ny og bedre dialog ved brug af synonymordbogen. Desuden er synonymordbogen indbygget i højreklik menuen.
 • Den danske synonymordbog er installeret i LibreOffice fra starten
 • Brugerordbøger (det er når du i stavekontrol vælger Tilføj) gemmes fremover i et åbent tekstformat (UTF-8) og ikke som hidtil i binært lukket format. Det betyder at man kan redigere direkte i ordbogsfilen.

Præsentationer

Project Renaissance har igennem efterhånden lang tid arbejdet på at gøre brugeroplevelsen bedre. Det begynder nu at vise sig først og fremmest i Impress. 

 • Når du skal oprette et nyt dias og klikker på ikonet, viser der sig et udvalg af valgmuligheder.