LibreOffice Danmark

Nye funktioner

LibreOffice 6.3

Writer

 • Undtagelsen i Autokorrektur for "Ord med TO BEgyndelsesbogstaver" er blevet udvidet til også at omfatte skift mellem store og små bogstaver i "Første ord i sætningen er med stort" og "Korrekt uregelmæssig anvendelse af cAPS lOCK". Dette betyder at du fremover undgår problemer med ord som mRNA, iPhone, fMRI. Reglen er blevt omdøbt til "Ord Med TO BEgyndelsesbogstaver eller sMÅ bEGYNDELSESBOGSTAV".
 • Tilføjet UNO-kommando .uno:TableCellBackgroundColor som tillader at sætte baggrundsfarve for en eller flere markerede tabelceller.
 • Tilføjet "Send disposition til klippebordet" i Navigator -> Højreklikmenu (Højreklik på overskrifterne).
 • Inputfelter til variabler Indsæt ▸ Felter ▸ Flere felter... ▸ Variabler ▸ Inputfelt kan nu redigeres på stedet, på samme måde som det allerede er muligt for inputfelter til funktioner Indsæt ▸ Felter ▸ Flere felter... ▸ Funktion ▸ Input-felt.
 • Opdatering af stikordsregister og indholdsfortegnelser kan nu fortrydes, og ødelægger ikke længere rækkefølgen af ting du kan fortryde.
 • Naturlig kopiering fra Calc til tabel i Writer (som blev introduceret i version 6.2) forbedring: Kun de synlige celler fra en filtrering bliver kopieret. 
 • Interoperable tekstbaserede formularer, herunder valgfri formularmenu layout, svarende til Microsoft Office.
 • Implementer GUI til udfasede formularkontrolelementer.

Hastighed ved åbne/gemme

 • Forbedret hastighed ved bogmærker. Eksport er 1,5 gange hurtigere
 • Forbedret hastighed ved store tabeller.
 • Forbedret hastighed ved indlejrede skrifttyper.
 • Forbedret hastighed ved nogle ODT-filer

Calc

 • Tilføjet UNO-API til at lade grafik, som er forankret i en celle, tilpasse størrelse sammen med cellens størrelse. 
 • Tilføjet Russiske rubler som nyt valutasymbol. Tegnet (U+20BD) vil blive vist i stedet for руб. eller andre lokaliserede varianter. 
 • Tilføjet nyt drop-down-ikon i formellinjen i stedet for det gamle Sum-symbol. 
 • Brugeren kan deaktivere den ekstra dialog i søgeresultater. For at aktivere dialogen, skal du vælge indstillingen Vis opsummering af erstattede celler i dialogen Funktioner > Indstillinger > Calc > Generelt > Inputindstillinger.
 • Tilføjet en ny afkrydsningsfelt i dialogen Data ▸ Statistik ▸ Løbende gennemsnit... som beskærer inputområdet til det faktiske indhold før beregning af løbende gennemsnit. Dette afkrydsningsfelt er aktiveret som standard. Har også løst det underliggende hastighedsproblem, selv når afkrydsningsfeltet er deaktiveret.
 • Omprogrammeret dialogen Data -> Statistik -> Prøvetagning

Nye regnearksfunktioner

 • FOURIER()-funktion
  FOURIER (Array, GroupedByColumns, Invers, Polar, MinimumMagnitude) er en matrixformel, der beregner diskret Fourier transformation [DFT] af et inputområde (første argument) ved hjælp af et par Fast Fourier Transformations-algoritmer. Alle funktioner i denne formel vil også være tilgængelige grafisk via dialogen Data ▸ Statistik ▸ Fourier analyse

Hastighed

 • Hurtigere indlæsning af XLSX-filer.
 • Hurtigere indlæsning af ODS-filer.
 • Hurtigere indlæsning og visning af Calc-filer med LOPSLAG.
 • Hurtigere at gemme filer i XLS-format.
 • Cache MDDS positioner for at forbedre hastigheden under arbejdet med store datasæt.

Impress og Draw

 • Det er nu muligt at anvende træk-og-slip med flere animationer i Impress for at omarrangere dem.
 • Introduceret en ekspertkonfiguration 'WriteLayerStateAsConfigItem' med standardværdi 'true'. Hvis du ændrer den til 'false', skrives kun den synlige / printbare / låste tilstand af lag til ODF i overensstemmelse med styles.xml, ellers desuden til settings.xml. Du skal muligvis vælge 'false' for at undgå uoverensstemmelse, hvis du manipulerer lag via makroer.
 • OOXML foruddefinerede figurer, som bruges af PowerPoint eller SoftMaker, havde nogle fejl i bevægelsen af håndtag ved forsøg på at ændre figurerne i LibreOffice. Figurens omrids bevægede sig i modsat retning af håndtagets bevægelse, eller håndtaget hoppede til et nyt sted ved berøring, eller håndtaget var slet ikke bevægeligt. Det er nu fastgjort til de fleste figurer.
 • Forskellige forbedringer af importen af ​​SmartArt fra PPTX filer.

Base

Firebird Migrationsassistent, som tidligere kun var tilgængelig i eksperimentiel tilstand, opfordrer som standard brugere at migrere indlejrede Base HSQLdb-filer.

Diagrammer

 • Ny funktion for at deaktivere indtastning af forklaring til serier. 
 • Tilføjet palettemarkering til valg af diagrammers standardfarver. 

Math

 • Introducerer attributterne harpoon og wideharpoon som en alternativ repræsentation af vektorer, som kombinerer et variabelnavn med harpoon-symbolet (U + 20D1) ligesom attributterne vect og widevec.

Generelt

 • LibreOffice TWAIN-modul under Windows er blevet genimplementeret som en separat 32-bit shim-eksekverbar fil (twain32shim.exe). Dette giver både 32-bit og 64-bit LibreOffice mulighed for at bruge 32-bit TWAIN Windowskomponent. Nu er LibreOffice 64-bit under Windows endelig i stand til at bruge scanner.
 • Antallet af gemte søgninger i dialogen Søg og erstat kan justeres i Ekspertkonfiguration Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Advanced org::openoffice::Office::Common::Misc::FindReplaceRememberedSearches
 • Ny kommando .uno:InsertNarrowNobreakSpace introduceret bundet til ⇧ Skift+Alt+Mellemrum som indsætter et blødt, smalt mellemrum (U+202F)
 • Som med andre elementer som for ekesempel trækontrollen, er det nu muligt at oprette og ændre en UNO gitterstyrings egenskaber og UNO Hyperlink kontrol i Dialog-redigeringen.
 • Dialogen Dagens tip viser nyttig information ved opstart en gang om dagen.
 • Infolinjen Hvad er nyt peger på udgivelsesnoterne, når en ny version startes for første gang
 • Sætningsmarkering (tredobbelt klik) kan nu tilpasses på tastaturet (ikke tildelt standard genvej
 • Hvis en uændret dokumentskabelon åbnes i et eksisterende vindue, vil det ikke længere blive overskrevet af et nyt dokument. I stedet åbnes et nyt dokument i et nyt vindue.

Ny funktion: Maskering

Det er nu muligt at maskere dine dokumenter med LibreOffice for at fjerne eller skjule følsomme informationer.

Hvad?

Maskering er i sin klargøringsbetydning at oversværte eller slette tekst i et dokument eller resultatet heraf. Det er hensigten at tillade selektiv offentliggørelse af oplysninger i et dokument, mens følsomme dele af dokumentet hemmeligholdes. Typisk er resultatet et dokument, der er egnet til offentliggørelse eller til formidling til andre end det oprindelige dokumentets målgruppe. Når For eksempel et dokument kræves fremlagt i en retssag, bliver information, som ikke er specifikt relevant for sagen, ofte maskeret. Maskering i Wikipedia

Selv om der er flere proprietære programmer på markedet til dette formål, har de hver deres begrænsninger, som manglende støtte af åbne dokumentformater. Takket være LibreOffices brede understøttelse af forskellige filformater og vores seneste arbejde med at implementere denne nye funktion oven på det, er det nu muligt at redigere de fleste af dine dokumenter uden at give afkald på komforten i din foretrukne kontorpakke.

LibreOffice Hjælp

 • Hjælpesider om Python-makroprogrammering.
 • Flere sider om udokumenterede BASIC-objekter og -funktioner
 • Python- og BASIC-kodefragmenter renderes bedre på hjælpesider

Bascode rendering.png

 • Python- og BASIC-kodefragmenter kan nu kopieres til udklipsholder med et museklik til senere brug.
 • Udvidelser til XML-opslagsbogen (DTD) for at forenkle opmærkning til Hjælpesider.
 • Online Hjælp-redigering.
 • Omfaktorering af Math-ikoner til SVG.
 • Omfaktorering af navne på Hjælpefiler til Draw.
 • Kodeoprydning og rettelse af trykfejl.
 • Calc-funktionerne CONCAT, TEXTJOIN, IFS, SWITCH dokumenteret.
 • Calc-funktioner viser nu LibreOffice-udgaven af deres implementering.

Filtre

Forbedringer af eksportfiltret EMF+

 • tilføjet korrekt rotations-understøttelse af Ellipse
 • tilføjet understøttelse af billedrotation and beskæring.
 • tilføjet understøttelse af gennemsigtighed af tegnede linjer.
 • rettet linjetykkelse.
 • tilføjet understøttelse af gennemsigtighed af lineære gradienter.

Forbedringer af eksportfiltret PDF

 • tilføjet understøttelse af PDF/A-2 eksport, ændret UI til at kunne bruge enten PDF/A-1 eller PDF/A-2.
 • repareret et antal verapdf-rapporterede problemer med PDF-validering til PDF/A.

Forbedringer af OOXML filtre

 • Tilføjet understøttelse af eksport til regnearks-skabelonfil .xltx.
 • Tilføjet understøttelse af eksport til tekstdokument-skabelonfil .dotx
 • Forbedret interoperabilitet med XLSX-pivottabel
 • Bevaret SmartArts under eksport af PPTX-filer for at tillade redigering i PowerPoint.

Forbedringer af Opmærket PDF eksport

Adskillige forbedringer af Tagged PDF eksport med henblik på at forbedre tilgængelighed til fremstillede dokumenter og overholdelse af PDF-standarden, navnlig:

 • bedre opmærkning af punkt- og nummererede lister
 • eksport af billedtekst og beskrivelse (alt text)
 • billeder på dias-/sidebaggrund eksporteres nu som artefakter, der ikke annonceres af skærmlæsere

Brugergrænsefladen

Notebooklinje

 • Det nye Kompakte faneblads-UI er klar til udgivelse! Writer, Calc, Impress and Draw har fuldstændige Kompakte faneblads UI-versioner. Prøv dem ved at markere dem i (Vis ▸ Brugergrænseflade).
 • Den nye Kontekstuel enkeltværktøjslinje er klar til udgivelse i Writer og Draw! Prøv den ved at markere den i (Vis ▸ Brugergrænseflade).
 • Nu vises ikonerne for uno-kommandoer med ekstra parametre korrekt.

Klassiske værktøjslinjer

 • Værktøjslinjen Flere kontrolelementer blev slettet og alle værktøjer fra den blev flyttet til værktøjslinjen Kontrolelementer. Den blev fremstillet til alle moduler i LibreOffice.
 • Ikontemaet Sifr har fået en kolossal opdatering
 • Ikontemaet Karasa Jaga er omarbejdet fra 22px*22px til 24px*24px.
 • Ikontemaet Karasa Jaga har fået en SVG (Scalable Vector Graphics)-version.

Dialoger

 • Ændret skrifttype i LibreOffice’s installationsdialog i Windows fra Tahoma 8 til Segoe UI 9 og ændret bredden på dialogvinduerne.

Sidepanel

 • Sidepanelets bredde kan nu konfigureres ved hjælp af konfigurationsindstillingen Office/UI/Sidebar/General/MaximumWidth.
 • Ændret Punkttypografiers navne i Typografi-sektionen af Writer's sidepanet

Calc/Draw-faneblade

 • Calc- og Draw-faneblade blev gjort mere iøjnefaldende og brugervenlige

Calc Formel-linje

 • Omarbejdet rullemenuen på Calcs formellinje for at løse nogle visuelle problemer

Online

Admin

 • Forbedret håndtering af information om lagerindlæsnings-fejl ved webhotel/udvikling
 • forbedret logning

Integration

 • Placering af Oneline-Hjælp er nu konfigurérbar.
 • Det kan nu konfigureres, at udskrift ikke tillades brugeren.
 • Information til brugere, der arbejder på integrationer, hvis deres Online understøtter (nye) funktionaliteter.
 • Tilladt at brugerlisten skjules.

Tilpasning

Følgende PostMessage-metoder er blevet tilføjet for at tillade UI-tilpasning:

 • Hide_Menubar/Show_Menubar - for at vise/skjule menulinjen
 • Remove_Button for at fjerne en knap fra menulinjen
 • Insert_Button har nu en parameter til specificere indsættelselsespositionen så vel som den UNO-kommando, der skal udføres ved et klik

Hastighed

 • Forbedret hastigheden ved behandling af online-dokumenter.
 • Hurtigere indlæsning af sider.

HiDPI

 • Korrekt visning af gruppeniveau kontrolelementer ved hidpi-visning.

Dokumentunderskrivelse

 • Underskrivelse, eksport op upload af PDF, ODT og DOCX kan nu gøres i én kombineret handling
 • Forbedringer ved visning af den aktuelt indloggedes identitet på værsktøjslinjen Underskrivelse
 • Dialogen Vereign-underskrivelse er forbedret så vel som værktøjslinjen
 • Tilføjet config-elementer til Vereign-værktøjslinjen

Diagrammer

 • Forbedret træk ved lagkage-segmenter af diagrammer
 • Forbedret markering af diagramelementer

Bruger-interaktion

 • Forbedrunger i behandlingen af online brugerdialoger
 • Lettere indsættelsesoplevelse for brugeren
 • Hvis brugeren klikker på et link, fortælles hvilket websted der skal besøges og og spørges, om der er OK.
 • Forbedret tastaurbehandling af taster Delete og Insert.
 • Forbedrede kontekstmenuer om iOS Safari.
 • Brugeren kan nu indsætte tekst i felterne i dialoger.
 • Mange forbedringer og tilføjelser til menuen.
 • Forbedret markering og indtastning i tekstfelter.
 • Statuslinjen viser det nu, når et dokument er ændret.
 • Ekstra værktøjslinje Kommandonavne er tilgængelig.
 • Rettet Zoom i dialogen Indsæt hyperlink.
 • Bedre bredde på popup-vinduerne på smalle og bredde skærme.

Diverse

 • Forbedret markering og rotation af billeder i Writer.
 • Viser brugerfarver, når avatar ikke er tilgængelige.
 • Harmoniseret og farvet avatar
 • Microsoft Visio-filer åbnes nu (skrivebeskyttet) i applikationen
 • Knapperne Del og Udskriv vil være aktiverede også i skrivebeskyttet tilstand
 • sprog-understøttelse: tilføjet flere muligheder for at håndtere sprog/lokalisering
 • Under oprettelse af et nyt online-dokument, kan brugeren nu vælge mellem (de installerede) skabeloner.
 • Brugeren har nu indsættelsesmuligheder i kontekstmenuen.

Calc

 • Brugeren har nu fuld kontrol over dialogerne Betinget formatering i Calc.
 • Forbedret indsættelse af rækker med kontekstmenuen
 • I Calc har brugerne nu adgang til de følgende menuer
  • Indsæt ▸ Rediger sidehoved og sidefod,
  • Funktioner ▸ Målsøgning...,
  • Formater ▸ Formater side,
  • Formater ▸ Betinget ▸ Administrer
 • Reduceret højden på skrivebeskyttet værktøjslinje i Calc.

Impress

 • I Impress kan brugere nu anvende Indsæt ▸ Sidehoved og sidefod.
 • Impress-værktøjslinjen har nu knappen Indsæt tekstfelt, som direkte indsætter på markørens placering.
 • Meget forbedret opdatering af Forhåndsvisning i Impress online, når der er ændret i markering eller redigering.
 • I Impress har brugere nu dialoger til formatering af tegn, afsnit og siden.
 • Værktøjslinje-knappen Indsæt Diagram... er nu også tilgængelig i Impress

Writer

 • Forbedret visning af kommentarer, så at kommentarer fra forskellige steder ikke dækker hinanden.
 • I Writer kan brugere nu tilføje og ændre vandmærker i dialogen.
 • I Writer kan brugere nu anvende dialogerne:
  • Indsæt ▸ Sektion
  • Formater ▸ Sektion og
  • Indsæt ▸ Indholdsfortegnelse og stikordsregister ▸ Indekselement or .... ▸ Litteraturlisteelement
 • Værktøjslinjeknappen Indsæt Diagram… er nu også tilgængelig i Writer

Lokalisering

Forbedringer af korrekturfunktioner og sprogunderstøttelse

 • Afrikaans. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
 • Bretonsk. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
 • Dansk. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
 • Engelsk (GB). Retskrivningsordbogen blev opdateret.
 • Galicisk. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
 • Serbisk. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
 • Slovenisk. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
 • Spansk. Retskrivningsordbogen blev opdateret.
 • Thai. Retskrivningsordbogen blev opdateret.

Funktionsfjernelse

 • Understøttelse af Java 5 er blevet fjernet. Java 6 er nu den ældste understøttede version. (Samuel Mehrbrodt, CIB)
 • Understøttelse af GStreamer 0.10 er forældet og vil ikke længere findes i den følgende LibreOffice version 6.4. GStreamer 1.0 understøttes fortsat.
 • KDE4 er ikke blevet vedligeholdt siden november 2014. LibreOffices KDE4 VCL plugin er blevet fjernet og binære koder skrevet af TDF har skiftet til KDE5 som den officielle motor.
 • Firefox Personas Søg & anvend-funktionalitet er blevet fjernet fra personaliserings-dialogen (Tools ▸ Options ▸ LibreOffice ▸ Personalisering) som følge af ESCs & Design-teamets beslutninger efter større ændringer fra Mozillas side, som har gjort det umuligt for os at bruge deres API og temadata. Standard-personaer er ikke påvirkede og fungerer stadig. Kommende forbedringer og flere funktionaliteter er planlagt af Design-teamet, der nu har fået vasket tavlen ren og ikke er besværet af holde trit med en ekstern API. Firefox-temaer er døde; længe leve LibreOffice-temaer! Bemærk venligst, at selv om brugere kan fortsætte med bruge deres allerede installerede personaer, sålænge de ikke skifter til en standard-persona, er det ikke muligt med normale midler at komme tilbage til det tilpassede tema, så snart der er brugt en standard-persona.

Platform-kompatibilitet

Mac

 • Statuslinjen viser Indsæt i normaltilstanden på macOS (supplement til Overskriv) for at gøre opmærksom på kontekstmenuen.

Windows

 • En ægte konsol-tilstand er blevet implementeret.

Linux

KDE5/Qt5 VCL pluginen er væsentligt forbedret efter sin første udgivelse i LibreOffice 6.2, herunder men ikke udelukkende:

Fjernelse af 32-bit-konstruktioner

Binære Linux x86 (32-bit)-udgivelser bliver nedprioritetret. Der vil ikke blive produceret Linux x86-prototyper af TDF efter 6.2. Dette betyder ikke, at kompatibilitet med Linux x86 vil blive fjernet. Hvis du har brug for en 32-bit-konstruktion, bedes du kikke på din distribution.

UNO API-ændringer

 • Omfanget af understøttede værdier for et Writer-dokuments com.sun.star.text.ViewSettings egenskab ZoomValue er reduceret fra 5–1000 til 20–600.
 • Registering af XMouseListener/XKeyListener i et XWindow vil nu sende muse-/taste-hændelser selv om hændelserne teknisk set skete i en skærmbrik inden i det vindue.

    LibreOffice 6.2

    NotebookBar

    NotebookBar er en ny men valgfri brugergrænseflade. Den samler værktøjslinjerne og grupperer dem i faner eller grupper, hvilket kan hjælpe dig med at arbejde mere effektivt. Den er som udgangspunkt ikke aktiveret, men prøv selv at aktivere NotebookBar ved at vælge Vis - Brugergrænseflade og vælg f.eks. Faner. Her kan du skifte mellem fanerne for at finde de forskellige muligheder du har. For at vide hvad de enkelte funktioner gør, kan du føre musen hen over ikonet. Hurtige genveje findes øverst til venstre, hvor du kan gemme, fortryde og udskrive. En anden type NotebookBar, kaldet Grupperede faneblade, er også tilgængelig.

    Generelt

    • Der er mange forbedringer til understøttelsen af OOXML og EMF, specielt for diagrammer og animationer, hvilket forbedrer interoperabiliteten med Microsoft Office.
    • Hertil er der tilføjet OOXML agil kryptering, sammen med HMAC-verificering, hvilket øger dokumentsikkerheden.
    • Signaturlinje kan nu anvendes sammen med en skannet kopi af din fysiske underskrift.
    • Hjælpesystemet er meget hurtigere filtrering og indeksering og fremhævning af teksten når du søger.
    • Der er blevet ryddet op i Højreklikmenuerne, således at de nu er mere ensartede mellem de forskellige moduler.
    • Dialogen Personalisering er blevet gjort meget hurtigere og mere stabil. Du kan vælge mellem flere indbyggede temaer, eller lave dine egne.

    Writer

    • I Writer kan du nu kopiere regnearksdata direkte ind som en tabel, i stedet for som et indlejret objekt.
    • Når du eksporterer et dokument, kan UTF-8 og UTF-16-indkodet tekst gemmes uden byte-order mark.
    • LibreLogo er blevet forbedret.
    • Når du anvender ændringshåndtering i et dokument, er hastigheden blevet forbedret, specielt i større dokumenter.

    Calc

    • I regneark kan du nu lave analyser med flerdimensionelle regressioner. Desuden er der kommet en række nye statistik-funktioner i analysens resultat.
    • Du kan nu anvende tilpasset validering i regneark og benytte regulære udtryk i formler.
    • Signaturlinje er nu også tilgængelig i regneark.

    Impress og Draw

    • Når du redigerer animationer, kan du nu ændre bevægelsens retning og rute ved at trække i kontrolpunkterne.
    • Der er tilføjet en række tekstrelaterede tegnetypografier.
    • I Draw er der tilføjet en undermenu til menuen Format, til håndtering af tabeller.

    Base

    • Understøttelsen af Base-filer med indlejret Firebird RDBMS er ikke længere eksperimenterende.
    • Migrationsassistent for Firebird opretter nu en backup-kopi af den eksisterende content.xml inde i den HSQL-baserede ODB-fil inden den egentlige migrering finder sted
    • Basic-biblioteket Access2Basic er nu indbygget i LibreOffice.

    LibreOffice Online

    • LibreOffice Online har fået en række forbedringer, blandt andet at mobile enheder nu understøttes bedre med responsivt design.
    • Sikkerheden er forbedret med authentificering og signering af dokumenter.

    Historik

    Læs om tidligere versioner her.