LibreOffice Danmark

Nye funktioner

LibreOffice 6.2

NotebookBar

NotebookBar er en ny men valgfri brugergrænseflade. Den samler værktøjslinjerne og grupperer dem i faner eller grupper, hvilket kan hjælpe dig med at arbejde mere effektivt. Den er som udgangspunkt ikke aktiveret, men prøv selv at aktivere NotebookBar ved at vælge Vis - Brugergrænseflade og vælg f.eks. Faner. Her kan du skifte mellem fanerne for at finde de forskellige muligheder du har. For at vide hvad de enkelte funktioner gør, kan du føre musen hen over ikonet. Hurtige genveje findes øverst til venstre, hvor du kan gemme, fortryde og udskrive. En anden type NotebookBar, kaldet Grupperede faneblade, er også tilgængelig.

Generelt

 • Der er mange forbedringer til understøttelsen af OOXML og EMF, specielt for diagrammer og animationer, hvilket forbedrer interoperabiliteten med Microsoft Office.
 • Hertil er der tilføjet OOXML agil kryptering, sammen med HMAC-verificering, hvilket øger dokumentsikkerheden.
 • Signaturlinje kan nu anvendes sammen med en skannet kopi af din fysiske underskrift.
 • Hjælpesystemet er meget hurtigere filtrering og indeksering og fremhævning af teksten når du søger.
 • Der er blevet ryddet op i Højreklikmenuerne, således at de nu er mere ensartede mellem de forskellige moduler.
 • Dialogen Personalisering er blevet gjort meget hurtigere og mere stabil. Du kan vælge mellem flere indbyggede temaer, eller lave dine egne.

Writer

 • I Writer kan du nu kopiere regnearksdata direkte ind som en tabel, i stedet for som et indlejret objekt.
 • Når du eksporterer et dokument, kan UTF-8 og UTF-16-indkodet tekst gemmes uden byte-order mark.
 • LibreLogo er blevet forbedret.
 • Når du anvender ændringshåndtering i et dokument, er hastigheden blevet forbedret, specielt i større dokumenter.

Calc

 • I regneark kan du nu lave analyser med flerdimensionelle regressioner. Desuden er der kommet en række nye statistik-funktioner i analysens resultat.
 • Du kan nu anvende tilpasset validering i regneark og benytte regulære udtryk i formler.
 • Signaturlinje er nu også tilgængelig i regneark.

Impress og Draw

 • Når du redigerer animationer, kan du nu ændre bevægelsens retning og rute ved at trække i kontrolpunkterne.
 • Der er tilføjet en række tekstrelaterede tegnetypografier.
 • I Draw er der tilføjet en undermenu til menuen Format, til håndtering af tabeller.

Base

 • Understøttelsen af Base-filer med indlejret Firebird RDBMS er ikke længere eksperimenterende.
 • Migrationsassistent for Firebird opretter nu en backup-kopi af den eksisterende content.xml inde i den HSQL-baserede ODB-fil inden den egentlige migrering finder sted
 • Basic-biblioteket Access2Basic er nu indbygget i LibreOffice.

LibreOffice Online

 • LibreOffice Online har fået en række forbedringer, blandt andet at mobile enheder nu understøttes bedre med responsivt design.
 • Sikkerheden er forbedret med authentificering og signering af dokumenter.

LibreOffice 6.1

Generelt

 • LibreOffice 6.1 kommer med to friske nye ikontemaer: Colibre, som nu er standard i Windows og Karasa Jaga.
 • Håndtering af billeder er blevet forbedret, hvilket gør programmet hurtigere og mere responsivt. Samtidig er der kommet flere farveovergange.
 • Hjælpen er udvidet med mange nye sider.
 • Hjælpen er desuden tilgængelig online.

Tekstbehandling

 • Writers EPUB eksportfilter er forbedret, så du kan lave bedre ebøger.
 • I sidehoved og sidefod er det nu muligt direkte at indsætte sidetal og sideantal.
 • Nye overskriftstypografier som staver tal.
 • Kapiteloverskrifter kan linjedeles da det nu er muligt at anvende linjeskift som adskiller mell kapitelnummer og tekst.
 • Desuden er det nu muligt at indsætte en signaturlinje i dokumenterne.

Regneark

 • I Calc kan billeder som er indsat i celler sorteres og generelt behandles som data. Det er generelt blevet lettere at forankre billeder mere præcist i celler.
 •  Når du kæder et ark til eksterne datakilder, kan CSV-filer bruges som kilde.
 • Fremhævning af celler som med en overstregningstuch kan tilpasses fra dialogen Egenskaber.

Præsentationer og tegninger

 • I Impress og Draw er der tilføjet nye typografer og der er ryddet op i de gamle.
 • Menuerne i Draw er omorganiseret for at gøre programmet mere intuitivt.
 • En en Side-menu er tilføjet.

Databaser

 • Den interne database i LibreOffice er for øjeblikket HSQLDB. Det er besluttet at migrere til Firebird, og i denne version er Firebird implementeret som en såkaldt eksperimentiel funktion. Læs mere om projektet her: https://blog.documentfoundation.org/blog/2018/08/06/dbms-migration-in-libreoffice/

LibreOffice Online

 •   LibreOffice Online er den cloudbaserede version, og her er der tilføjet en lang række nye funktioner som bringer LibreOffice Online tættere på at være en komplet browserversion. Blandt andet er der tilføjer stavekontrol, celleformatering og udfyldning af områder. Det er nu også muligt at åbne og lukke grupper af kolonner og rækker med et enkelt klik.
 • Sidst men ikke mindst er hastigheden forbedret og sikkerheden er også forbedret

Flere informationer 

LibreOffice 6.0

Generelt

 • Et EPUB-eksportfilter er implementeret, så du nu kan gemme tekstdokumenter som e-bøger.
 • Det er nu muligt at importere QuarkXPress v3 og v4.
 • Understøttelse af OOXML er blevet forbedret, specielt for SmartArt, krydshenvisninger og ActiveX-komponenter.
 • Dialogen Indsæt specialtegner blevet forbedret med en ny søgemulighed samt en oversigt over senest brugte tegn og favorittegn. Samtidig er der tilføjet en drop-down-pil ved ikonet i værktøjslinjen, hvor du hurtigt kan tilføje specialtegn.
 • Dialogen Tilpas, hvor du kan tilpasse LibreOffice’s brugergrænseflade, er blevet mere intuitiv og brugervenlig.
 • Et helt nyt ikonsæt - Elementary – er tilføjet. Ikonsættet er oprindeligt udviklet til operativsystemet Xubuntu.
 • Hvis du ønsker at gemme et billede, som er indsat i et dokument og derefter ændret, kan du nu vælge om du vil gemme den oprindelige version eller den tilpassede version.
 • På alle operativsystemer kan du nu underskrive og kryptere ODF-dokumenter med OpenPGP.
 • TSCP-baseret klassifikation tillader nu flere forskellige klassifikationer samtidig, og i Writer kan du klassificere individuelle afsnit individuelt.
 • En del af de populære open source Noto-skrifttyper er indbygget i LibreOffice, hvilket er en konsekvens af en større unicode-implementering, hvor skrifttyper for hebræisk og arabisk også er indbygget.
 • Hjælpesystemet er forbedret og blevet mere brugervenligt, også på mobile enhed

Writer

 • Nye moderne tabeltypografier er tilføjet.
 • En drop down-liste er føjet til søgebjælken, hvor du kan vælge arten af det du søger efter (tekst, kommentar, fodnote, billede, osv.).
 • Ved brevfletning er det nu muligt a anvende en tabel i et tekstdokument som datakilde.
 • Ved brevfletning er det nu muligt at anvende en datakilde, uden at datakilden på forhånd skal være registreret som datakilde.
 • En ny formular-menu er tilføjet, hvilket gør det muligt at tilknytte interaktive formularer til dit tekstdokument.
 • Det er nu muligt at anvende opdelte sektioner inde i tabeller.
 • Brugertilpassede ordbøger kan nu tilpasses bedre, og det er muligt at knytte bøjningsregler fra eksisterende ord til egne ord i ordbogen.
 • Indsatte billeder kan roteres med valgfri rotationsvinkel, og ikke kun med 90-graders intervaller.

Regneark

 • Der er tilføjet nye funktioner for at vælge og markere ubeskyttede celler på beskyttede og ubeskyttede ark.
 • Når et ark er beskyttet, vises en lille lås på ark-fanen.
 • Ved hjælp af dialogen Filer – Eksporter… kan du nu eksportere et celleområde eller et markeret udvalg af figurer som et PNG- eller JPG-billede.
 • Nye ODF-kompatible regnearksfunktioner SØGB, FINDB og ERSTATB er tilføjet. Funktionerne anvender byte-position.

Impress

 • Der er tilføjet 10 nye flotte skabeloner.
 • Standard-præsentationsformatet er nu 16:9, som passer til brede skærme

LibreOffice Online

 • I LibreOffice Online, den cloud-baserede version af kontorpakken, er der implementeret mange forbedringer til brugergrænsefladen.
 • Profilbilleder (avatars) understøttes nu, hvilket vises i kommentarer.
 • Mange dialoger er tilføjet og opdateret, hvilket f.eks. gælder Indsæt specialtegn samt Søg og erstat.
 • Stavekontrol er tilgængelig på tværs af Writer, Calc og Impress, og statuslinjen viser sproget for det aktuelle tekstafsnit.
 • Writer har nu en vandret lineal, ligesom i PC-versionen.
 • I Calc er der føjet en boks til aktiv cellereference.
 • En grundlæggende diagramfunktion er blevet tilføjet.

Historik

Læs om tidligere versioner her.