LibreOffice Danmark

Linux

Generelt anbefaler vi at installere LibreOffice ved hjælp af de installationsmetoder som normalt benyttes af din konkrete Linux distribution (Som f.eks. Ubuntu Softwarecenter hvis systemet er Ubuntu Linux). Det skyldes at det er den mest simple og sikreste måde at installere LibreOffice på. LibreOffice er muligvis allerede installeret på dit system som standard.

Den version af LibreOffice som fællesskabet tilbyder er mest til de der har særlige og usædvanlige behov.

Visse Linuxdistributioner leveres med deres egen indbyggede version af LibreOffice, som kan have andre (flere eller færre) funktioner end den version fællesskabet tilbyder. I visse tilfælde kan det lade sig gøre at installere fællesskabsversionen ved siden af den indbyggede version. Men det kan også være at du foretrækker at fjerne den indbyggede version før du indstallerer den version som fællesskabet udgiver. Detaljer om hvordan det sker, skal du konsultere den hjælp og support som tilbydes af din konkrete Linuxdistribution.

Vær opmærksom på at du skal have passende fri hukommelse og diskplads til de midlertidige mapper på systemet, og vær opmærksom på at du skal have skrive- og læseadgang. Luk alle andre programmer før du påbegynder installationen.

Før du begynder at installere LibreOffice bør du læse siden med systemkrav for Linuxsystemer.
Hvis du har installeret en tidligere version af LibreOffice bør du først afinstallere den. Hent de pågældede installationspakker fra denne side.

Hvis du vil installere LibreOffice på dansk eller et andet sprog forskelligt fra engelsk, skal du desuden hente en eller flere sprogpakker for at få LibreOffice på det pågældende sprog.

Installation på Ubuntu

Som udgangspunkt er anbefalingen at installere LibreOffice igennem Ubuntu SoftwareCenter. Du kan finde en komplet installationsvejledning (engelsk) her: https://wiki.ubuntu.com/LibreOffice.

Installation af LibreOffice på Debian-baserede Linuxsystemer

Instruktionerne her gælder for installation af LibreOffice på US engelsk, på et 32-bit system. Der vil være mindre forskelle på f.eks. mappenavne o.l. hvis du installerer LibreOffice på et 64-bit system, men processen er i store hele den samme.

For at få instruktioner i installation af sprogpakker efter installation af LibreOffice på US engelsk, skal du læse afsnittet Installation af sprogpakker herunder.

1) Efter at have hentet installationspakkerne skal du pakke dem ud med Nautilus. Pak arkiverne ud til en folder efter eget valg (Dit skrivebord kan bruges). Efter udpakningen er færdig kan du se at indholdet er pakket ud til en folder med et navn der ligner LibO_3.3.0rc1_Linux_x86_install-deb_en-US (navnet varierer fra version til version). Åbn Nautilus og skift mappe til denne mappe.

2) Mappen indeholder en undermappe med navnet DEBS. Skift til mappen DEBS.

3) Højreklik inde i mappen DEBS og vælg “Åbn i terminal”. Et terminalvindue vil derefter åbne. Fra kommandolinjen i terminalvinduet skal du nu skrive følgende kommando (du vil blive spurgt efter dit root-kodeord før kommandoen udføres):

sudo dpkg -i *.deb

4) Ovenstående dpkg-kommando udfører første del af installationsprocessen. For at færdiggøre processen skal du også installere pakkerne for desktopintegration. For at gøre det, skal du skifte til mappen desktop-integration som er en undermappe til mappen DEBS med følgende kommando:

cd desktop-integration

5) Kør nu samme dpkg-kommando igen:

sudo dpkg -i *.deb

Installationen er nu afsluttet og du har ikoner for alle programmerne i LibreOffice i dit skrivebordssystems menu under Programmer - Kontor.

Installation af LibreOffice på Fedora, Suse, Mandriva og andre Linuxsystemer med RPM-pakker

Instruktionerne her gælder for installation af LibreOffice på US engelsk, på et 32-bit system. Der vil være mindre forskelle på f.eks. mappenavne o.l. hvis du installerer LibreOffice på et 64-bit system, men processen er i store hele den samme.

For at få instruktioner i installation af sprogpakker efter installation af LibreOffice på US engelsk, skal du læse afsnittet Installation af sprogpakker herunder.

1) Efter at have hentet installationspakkerne skal du pakke dem ud med Nautilus. Pak arkiverne ud til en folder efter eget valg (Dit skrivebord kan bruges). Efter udpakningen er færdig kan du se at indholdet er pakket ud til en folder med et navn der ligner LibO_3.3.0rc1_Linux_x86_install-rpm_en-US (navnet varierer fra version til version). Åbn Nautilus og skift mappe til denne mappe. 

2) Mappen indeholder en undermappe med navnet rpms. Skift til mappen rpms.

3) Højreklik inde i mappen DEBS og vælg “Åbn i terminal”. Et terminalvindue vil derefter åbne. Fra kommandolinjen i terminalvinduet skal du nu skrive følgende kommando (du vil blive spurgt efter dit root-kodeord før kommandoen udføres):

For Fedora:

su -c 'yum install *.rpm'

For Mandriva:

su

efterfulgt af

urpmi *.rpm

For andre RPM-systemer, f.eks. Suse:

su rpm -Uvh *.rpm

4) Ovenstående kommandoer udfører første del af installationsprocessen. For at færdiggøre processen skal du også installere pakkerne for desktopintegration. For at gøre det, skal du skifte til mappen desktop-integration som er en undermappe til mappen DEBS med følgende kommando::

cd desktop-integration

5) Kør nu installationskommandoerne igen:

Fedora:

su -c 'yum install libreoffice3.3-redhat-menus-3.3-1.noarch.rpm'

Suse:

su -c 'rpm -Uvh install libreoffice3.3-suse-menus-3.3-1.noarch.rpm'

Mandriva:

su

efterfulgt af:

urpmi libreoffice3.3-mandriva-menus-3.3-1.noarch.rpm

Installationen er nu afsluttet og du har ikoner for alle programmerne i LibreOffice i dit skrivebordssystems menu under Programmer - Konto

Skrivebordsintegration på andre systemer

Det er muligt at installere LibreOffice på andre Linuxsystemer en de der er nævnt herover. Den eneste forskel er installationskommandoen samt skrivebordsintegration.

Folderen desktop-integration indeholder også en pakke med et navn der ligner libreoffice3.3-freedesktop-menus-3.3-3.noarch.rpm. Denne pakke er for Linuxdistributioner der understøtter skrivebordsintegration fra Freedesktop.org (http://en.wikipedia.org/wiki/Freedesktop.org), og kan bruges af de øvrige distributioner som ikke er dækket af disse instruktioner.

Nu om dage understøtter de fleste distributioner specifikationerne fra Freedesktop.org men denne pakke er tilføjet for at dække alle behov.

For at installere skrivebordsintegration på et system med pakkerne til Freedesktop.org, skal du udføre følgende kommando (du vil først blive bedt om at indtaste dit root-kodeord):

su rpm -Uvh libreoffice3.3-freedesktop-menus-3.3-3.noarch.rpm

Installation af sprogpakker

1) På downloadsiden skal du hente den eller de relevnate sprogpakke(r). Udpak filerne fra arkivet med Nautilus til en placering efter eget valg (Skrivebordet er et passende sted). Du skal lukke alle igangværende versioner af LibreOffice, herunder også Quickstarter hvis den er startet.

2) Skift mappe med Nautilus til det sted hvor du har udpakket filerne. f.eks. Skrivebord/LibO_3.3.0rc1_Linux_x86_langpack-deb_da

3) Skift nu mappe til mappen som indeholder pakkerne som skal installaret. På Debian/Ubuntu systemer, ter det DEBS. På Fedora, Suse og Mandriva, er mappen RPMS.

4) Fra Nautilus, højreklik inde i mappen og vælg “Åbn i terminal”. I terminalvinduet som du netop har åbnet skal du udføre kommandoen for at installere sprogpakken (Du vil måske blive bedt om at indtaste dit root-kodeord):

For Debian/Ubuntu-systemer:

sudo dpkg -i *.deb

For Fedora-systemer:

su -c 'yum install *.rpm'

For Mandriva-systemer:

su

efterfulgt af følgende kommando:

urpmi *.rpm“Options”

For andre RPM-systemer, f.eks. Suse:

su rpm -Uvh *.rpm

Luk terminalvinduet og start LibreOffice. Vælg menuen “Tools” og vælg “Options”. I dialogboksen “Options” skal du vælge “Language Settings” og “Languages”. I felter “User interface” skal du fra listen vælge det sprog du ønsker at benytte for brugergrænsefladen i LibreOffice.

Klik “OK” hvorefter dialogboksen lukkes. Luk nu LibreOffice (husk at lukke Quicksart hvis den er åben).

Næste gang du starter LibreOffice vil det være med det sprog du netop har installeret.

Afinstallation af tidligere versioner af LibreOffice

Instruktionerne herunder benytter Synaptic Pakkehåndtering. Synaptic er installeret på mange Linuxsystemer men ikke alle. Hvis du ikke har Synaptic installeret kan du sikkert installere det via din Linuxdistributions kanaler eller benytte et andet pakkehåndteringsprogram.

1) Åbn Synaptic Pakkehåndtering.

2) Klik i søgefeltet.

3) Tast “libreoffice” og klik evt. på "Søgeresultater" hvis det er nødvendigt.

4) Søgningen vil vise en liste over alle relevante pakker. I listen er der en pakke med navnet “libreoffice3”. Vælg  “Marker for fuldstændig fjernelse”.

Du vil blive bedt om at acceptere flere markerede pakker som vil blive fjernet. Accepter.

I pakkelisten skal du nu rulle ned indtil du ser den første pakke som ikke er markeret til fjernelse. Vælg  “Marker for fuldstændig fjernelse”.

Gentag dette for alle pakker som endnu ikke er markeret til fjernelse. Accepter.

Bemærk: Fuldstændig fjernelse er ar foretrække. Det fjerner pakkerne fuldstændigt fra dit system. Markering til fjernelse fjerner installationen men sletter ikke pakkerne fra dit system.

5) klik på “Anvend” og gennemfør fjernelsen.

LibreOffice er nu fjernet fra dit system!

For at sikre at du har fjernet alle pakker til LibreOffice kan du genenmføre følgende kommando i et terminalvindue og evt. fjerne pakker som endnu ikke er fjernet:

locate libreoffice | less