LibreOffice Danmark

Nye funktioner

LibreOffice 6.0

LibreOffice 6.0 forventes at blive frigivet 4. februar 2018.

Generelt

 • Et EPUB-eksportfilter er implementeret, så du nu kan gemme tekstdokumenter som e-bøger.
 • Det er nu muligt at importere QuarkXPress v3 og v4.
 • Understøttelse af OOXML er blevet forbedret, specielt for SmartArt, krydshenvisninger og ActiveX-komponenter.
 • Dialogen Indsæt specialtegn er blevet forbedret med en ny søgemulighed samt en oversigt over senest brugte tegn og favorittegn. Samtidig er der tilføjet en drop-down-pil ved ikonet i værktøjslinjen, hvor du hurtigt kan tilføje specialtegn.
 • Dialogen Tilpas, hvor du kan tilpasse LibreOffice’s brugergrænseflade, er blevet mere intuitiv og brugervenlig.
 • Et helt nyt ikonsæt - Elementary – er tilføjet. Ikonsættet er oprindeligt udviklet til operativsystemet Xubuntu.
 • Hvis du ønsker at gemme et billede, som er indsat i et dokument og derefter ændret, kan du nu vælge om du vil gemme den oprindelige version eller den tilpassede version.
 • På alle operativsystemer kan du nu underskrive og kryptere ODF-dokumenter med OpenPGP.
 • TSCP-baseret klassifikation tillader nu flere forskellige klassifikationer samtidig, og i Writer kan du klassificere individuelle afsnit individuelt.
 • En del af de populære open source Noto-skrifttyper er indbygget i LibreOffice, hvilket er en konsekvens af en større unicode-implementering, hvor skrifttyper for hebræisk og arabisk også er indbygget.
 • Hjælpesystemet er forbedret og blevet mere brugervenligt, også på mobile enheder.

Writer

 • Nye moderne tabeltypografier er tilføjet.
 • En drop down-liste er føjet til søgebjælken, hvor du kan vælge arten af det du søger efter (tekst, kommentar, fodnote, billede, osv.).
 • Ved brevfletning er det nu muligt a anvende en tabel i et tekstdokument som datakilde.
 • Ved brevfletning er det nu muligt at anvende en datakilde, uden at datakilden på forhånd skal være registreret som datakilde.
 • En ny formular-menu er tilføjet, hvilket gør det muligt at tilknytte interaktive formularer til dit tekstdokument.
 • Det er nu muligt at anvende opdelte sektioner inde i tabeller.
 • Brugertilpassede ordbøger kan nu tilpasses bedre, og det er muligt at knytte bøjningsregler fra eksisterende ord til egne ord i ordbogen.
 • Indsatte billeder kan roteres med valgfri rotationsvinkel, og ikke kun med 90-graders intervaller.

Calc

 • Der er tilføjet nye funktioner for at vælge og markere ubeskyttede celler på beskyttede og ubeskyttede ark.
 • Når et ark er beskyttet, vises en lille lås på ark-fanen.
 • Ved hjælp af dialogen Filer – Eksporter… kan du nu eksportere et celleområde eller et markeret udvalg af figurer som et PNG- eller JPG-billede.
 • Nye ODF-kompatible regnearksfunktioner SØGB, FINDB og ERSTATB er tilføjet. Funktionerne anvender byte-position.

Impress

 • Der er tilføjet 10 nye flotte skabeloner.
 • Standard-præsentationsformatet er nu 16:9, som passer til brede skærme.

Online

 • I LibreOffice Online, den cloud-baserede version af kontorpakken, er der implementeret mange forbedringer til brugergrænsefladen.
 • Profilbilleder (avatars) understøttes nu, hvilket vises i kommentarer.
 • Mange dialoger er tilføjet og opdateret, hvilket f.eks. gælder Indsæt specialtegn samt Søg og erstat.
 • Stavekontrol er tilgængelig på tværs af Writer, Calc og Impress, og statuslinjen viser sproget for det aktuelle tekstafsnit.
 • Writer har nu en vandret lineal, ligesom i PC-versionen.
 • I Calc er der føjet en boks til aktiv cellereference.
 • En grundlæggende diagramfunktion er blevet tilføjet.

LibreOffice 5.4

Generelt

LibreOffice 5.4 er pakket med fantastiske nye features, som gør dig mere produktiv.

 • En ny standard farvepalette er inkluderet, baseret på RYB-farvemodellen.
 • Kompatilititet med filformater er forbedret med bedre understøttelse af EMF-vektorbilleder.
  Dette hjælper når du importerer detaljerede diagrammer fra andre kontorpakker.
 • Herudover vises PDF-filer med meget bedre kvalitet, når de indsættes i et dokument.
 • LibreOffice 5.4 understøtter nu OpenPGP-nøgler ved digital underskrift af ODF-dokumenter på Linux.
  Det er godt, hvis du allerede anvender GPG eller PGP til e-mail, da det sikrer ægtheden af dine ODF-dokumenter, uanset hvordan de overføres eller gemmes.

Writer

 • I Writer kan du nu importere AutoText fra Microsoft Word DOTM-skabeloner.
 • Når du eksporterer eller klippe-klistrer punktopstillinger eller nummererede lister som uformateret tekst, opretholdes listernes niveaustruktur.
 • I menuen Formater kan du nu tilføje et vandmærke til dit dokument.
 • Nye punkter i højreklikmenuen er tilføjet for at hjælpe med sektioner, fodnoter, slutnoter og typografier.

Calc

 • Calc indeholder nu mulighed for at lave pivot-diagrammer, som anvender data fra pivot-tabeller.
 • Når tabellen opdateres, opdateres diagrammet automatisk.
 • Kommentarer og noter håndteres lettere, med menukommandoer til at vise, skjule og slette kommentarer.
 • Når du anvender betinget formatering i regneark, kan du let ændre prioriteringsrækkefølgen for reglerne med pil op og ned.
 • Ekstra muligheder for arkbeskyttelse er tilføjet; de tillader at indsætte eller slette rækker og kolonner.
 • Sidst men ikke mindst: Når du eksporterer til CSV-format, huskes dine valg til næste gang du eksporterer.

Impress

 • Når du kopierer et objekt, kan du nu angive opdelte vinkler. Dit valg huskes tilmed næste gang, du kopierer.
 • Der er oprettet en ny genvejskommando, Ctrl+M, som indsætter et nyt dias.

LibreOffice Online

LibreOffice Online er også blevet forbedret.

 • Ydelsen er forbedret, samtidig med at udseendet tilpasser sig mobile enheder.
 • Der er tilmed implementeret skrivebeskyttet (read-only) tilstand.
 • Understøttelse for ændringshåndtering.
 • Indbygget visning og redigering af kommentarer.
 • Understøttelse af asiatiske sprog.

Historik

Læs om tidligere versioner her.